Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt gatunamn på Tjärnö

Publicerad

En flitigt använd väg på Tjärnö marina laboratoriums område har hittills saknat namn. Efter ansökan har Strömstads kommuns Miljö- och byggnämnd beslutat att vägen heter Laboratorievägen.

En skylt med texten Laboratorievägen

Det handlar om den enskilda väg som går från busshållplatsen, norrut över Tjärnölaboratoriets område och ansluter till Sjöbodsvägen. Som tidigare tillåts här endast motorfordonstrafik för varuleveranser, hantverkare och handikappade.

Ny besöksadress: Laboratorievägen 10, Strömstad.

Den gamla besöksadressen Hättebäcksvägen 7 gäller alltså inte längre.

Postadressen är densamma som förut: Tjärnö marina laboratorium, 452 96 Strömstad.

Karta som visar Laboratorievägens sträckning
Det gulmarkerade på flygfotot heter numera Laboratorievägen.