Länkstig

Nya forskningsanslag till statsvetenskap

Publicerad

Statsvetare vid Göteborgs universitet har i dagarna beviljats forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Forte samt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anders Sundell, universitetslektor, 3 339 000 kronor, RJ (projekt)
Leder folkligt inflytande över politiken till goda utfall?

Nicholas Charron, professor, 1 318 000 kronor, RJ (sabbatical)
Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Lisbeth Aggestam, universitetslektor, 1 272 000 kronor RJ (sabbatical)
Europeiskt ledarskap i en turbulent omvärld

Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem), 1 200 000 kronor, Forte
COPE-Staff – Utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande och nyfödda under COVID-19-pandemin

Mikael Persson, professor, 930 000 kronor, IFAU
Public Opinion and Labor Market Reform