Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny studie om artighet hos unga i mångspråkiga miljöer

Torsdag den 9 maj lägger Alexandra Sasha Utrzén fram sin licentiatavhandling Artighet hos ungdomar i mångspråkiga miljöer – en studie om hur ungdomar med olika kulturella bakgrunder använder uppmaningar.

Opponent är Jenny Nilsson, docent i nordiska språk vid Institutet för språk och folkminnen.

Examinator är Susanna Karlsson, docent vid institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. 

Licputationen börjar klockan 13.15 på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, i sal T307.
Exemplar av avhandlingen finns att få på institutionen.

Välkommen! Ingen föranmälan.

Alexandra Sasha Utrzén