Bild
Två ordningsvakter som promenerar i stadsmiljö
Foto: Philip Myrtorp
Länkstig

Ny rapport om trygghet i Göteborg

Publicerad

Bilden av staden mer och mer förknippad med otrygghet men tryggheten i det egna bostadsområdet är god och stabil. Yngre kvinnor känner sig i allmänhet minst trygga och områdets fysiska egenskaper rankas högst när göteborgarnas trygghet mäts i SOM-undersökningen.

Trygghet är en viktig fråga både på nationell och lokal nivå. Därför genomförde SOM-institutet under hösten och vintern 2021 en särskild studie av upplevd trygghet i Göteborg, i samverkan med Stadsledningskontoret. Resultaten presenteras nu i den nya rapporten Trygghet i Göteborg 2021.

Bilden av Göteborg - allt mindre tryggt

Undersökningen visar att 49 procent av göteborgarna helt eller delvis håller med om att Göteborg är en trygg och säker stad. 51 procent anser att påståendet är helt eller delvis felaktigt. Jämförelser med tidigare års undersökningar (se till exempel rapporten Göteborgstrender 2016-2020, sid. 9) visar att andelen som ser staden som trygg och säker nu har minskat. Hösten 2020 höll 57 procent med om att Göteborg var tryggt och säkert. Av de 49 procent som idag instämmer är det endast 8 procent som svarar att påståendet är helt riktigt.

Däremot svarar de allra flesta göteborgare, 77 procent, att de känner sig trygga i sitt eget bostadsområde. Denna siffra motsvarar mätningen från 2020. Tolkningen är att bilden av staden i stort har blivit alltmer förknippad med otrygghet, medan den upplevda tryggheten i det egna området är relativt hög och stabil.

Yngre kvinnor särskilt otrygga

Egenskaper som påverkar den egna känslan av trygghet är exempelvis kön, ålder, boendeområde och födelseland. 58 procent av kvinnorna svarar att de upplever att deras könstillhörighet minskar känslan av trygghet. Kvinnors otrygghet märks även i att 46 procent svarar att de haft sina nycklar eller ett annat tillhygge i handen för att kunna skydda sig när man går hem sent på kvällen, att jämföras med 21 procent bland männen.

Kvinnor, unga och studerande svarar också i högre utsträckning att de varit extra vaksamma på omgivningen, tagit omvägar eller hört av sig till vänner och anhöriga på grund av oro att utsättas för brott. Kvinnor, personer med utländsk bakgrund och boende i utsatta områden avstår av samma anledning i högre utsträckning än andra från aktiviteter såsom att åka kollektivtrafik eller träna/motionera.

Vidare upplever HBTQI-personer betydligt lägre känsla av trygghet med avseende på sexuell identitet. Personer med utländsk bakgrund och framför allt personer födda utanför Europa känner sig mer otrygga på grund av sin etnicitet än de med svensk bakgrund.

Hur kan man öka tryggheten i området?

Undersökningen studerar även vad som kan få människor att känna sig tryggare i sitt bostadsområde. Högst på önskelistan står fysiska egenskaper som belysning, övervakningskameror samt generell skötsel av området. Därefter kommer närvaro av personer i omgivningen samt polisens närvaro.

Fysiska attribut och personer i omgivningen är mer viktigt för kvinnor, personer som redan känner sig trygga och de som inte bor i utsatta områden. Närvaro av polis/ordningsmakt bedöms mer viktigt för personer som känner sig otrygga i bostadsområdet eller som bor i utsatta områden.

________________________________

Detta är de första resultaten som publiceras från den senaste SOM-undersökningen i Göteborg. Fler rapporter från denna undersökning kommer att publiceras under 2022.

Läs mer om Göteborg Stads arbete med trygghet på Trygg i Göteborg.

Om undersökningen
  • SOM-undersökningen i Göteborg har genomförts varje höst sedan 2016.
  • 2021 års undersökning gick ut till ett slumpmässigt urval av 7 000 personer mellan 16-85 år boende i Göteborgs kommun.
  • Undersökningen pågick från september till december 2021 och hade en nettosvarsfrekvens på 50 procent.