Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tång i havet
Länkstig

Ny rapport om Innovationsarenor för turism - från ekosystem till labb

Publicerad

När turismen växer skapas stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som det skapar mål- och intressekonflikter mellan bevarande och utveckling. Innovation inom turism och besöksnäring handlar bland annat om att skapa mötesplaster för samskapande, testmiljöer och närhet till slutanvändaren.

Rapporten, Innovationsarenor för turism – från ekosystem till labb, har publicerats i CFT:s rapportserie (nr 2019:02). Rapporten är skriven av Eva Maria Jernsand i anknytning till hennes engagemang som postdoktorforskare i projektet Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB), som avslutas med en konferens den 11 oktober 2019 på Tanumstrand.

Läs mer om konferensen här