Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny professor i fysikalisk kemi

Publicerad

Fem frågor...
...till Marica Ericson som utnämnts till professor i fysikalisk kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

 

Marica EricsonHur ser du på att bli professor?
– Det är en stor ära att bli utnämnd till professor och jag känner mig priviligierad att få möjlighet att driva verksamhet i egenskap av professor vid Göteborgs universitet.

Vad innebär utnämningen för dig?
– Den innebär ökad legitimitet till min forskning och undervisning. Förhoppningsvis kan jag även inspirera andra kvinnor inom naturvetenskap, som strävar efter att komma framåt i sina akademiska karriärer.

Förändrar det här något i ditt arbete?
– Inte så mycket i den dagliga verksamheten. På lång sikt kan det innebära att jag får mer inflytande över det strategiska arbetet vid universitetet, både gällande undervisning och forskning. Som en av få kvinnliga professorer vid institutionen, och med en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund hoppas jag kunna bidra med nya perspektiv som kan vara till nytta för verksamheten.

Närmsta forskningsuppgift att ta tag i?
– Det finns flera vetenskapliga frågor inom mitt forskningsfält, biomedicinsk fotonik som jag vill söka svar på. Men jag kan inte göra det ensam, utan behöver fler medarbetare. Så närmsta forskningsuppgift blir att söka medel för att kunna anställa fler doktorander och postdoktorer till min forskargrupp.

Den viktigaste framtidsforskningsfråga som du ser det?
– Det viktigaste för framtiden som jag ser det är att fortsätta ställa frågor, och söka svar. Det är lätt att som forskare dras med i det snabba tempot och glömma bort att ställa de fundamentala och kritiska frågorna. I dagens samhälle där vi översköljs av ett ständigt informationsflöde, tror jag att det är viktigt att vi vågar stanna upp och fördjupa oss, och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen långsiktigt.

Kontakt:

Marica Ericson, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
marica.ericson@gu.se, 031-786 9030,