Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny nordisk programutlysning ska motverka könssegregerad arbetsmarknad

Publicerad

Nu finns det medel att söka för nordiska samarbetsprojekt för att motverka könssegregering på arbetsmarknaden. Det är Nordiska ministerrådet som står för satsningen. Fyra miljoner danska kronor fördelas till projekt som arbetar i upp till fyra år för långsiktig förändring.

Satsningen är särskilt angelägen på grund av den rådande Coronapandemin. Flera hårt drabbade branscher, inom exempelvis vård, skola och transport är starkt könsuppdelade. Det medför att kvinnor och män drabbas olika av inkomstbortfall samt förändrade arbetskraftsbehov och arbetsvillkor.

Nordiska ministerrådet har fördelat medel genom Nordisk jämställdhetsfond sedan år 2013, där projekten ska tvära över åtminstone tre nordiska länder. Men det är nu första gången man gör en flerårig programutlysning. Nytt för i år är också att projekten ska innehålla aktörer från minst två olika sektorer. Syftet med utlysningen är att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv där alla människors potential tillvaratas. Söker du projektpartners kan du delta i ett digitalt informationsmöte 15 september.

Programutlysningen administreras av Nationella sekretariatet för genusforskning genom samarbetsorganet NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön.

Text: Josefine Alvunger 

Läs mer om utlysningen och ansök senast 16 oktober på NIKK:s webbplats