Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny forskning ska undersöka lärarens betydelse för elevers lärande

Publicerad

Hur viktig är lärarens insatser när det gäller elevers resultat? Undervisar lärare annorlunda för olika elever? Fokuserar lärare på de duktigare eleverna eller de mest stökiga? Nationalekonomen Andreea Mitrut har precis startat upp ett unikt forskningsprojekt i Rumänien om kvalitet i undervisningen och lärarens betydelse för elevers prestationer.


– Ett viktigt antagande i de flesta nationalekonomiska studier om lärares inverkan på elevernas resultat är att lärarens roll är densamma för alla elever, oavsett vilka egenskaper eleverna har. Men vi tror att en lärare kan ha olika betydelser för olika studenter, och nu vi vill ta reda på hur det ser ut, säger Andreea Mitrut, docent vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Tillsammans med tre amerikanska forskare har Andreea Mitrut fått cirka 3 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond för ett treårigt forskningsprojekt. Materialet kommer att samlas in från skolor i Rumänien och är den första studien av detta slag.

– På grund av olika hinder för datainsamling och metodologiska svårigheter har den här typen av studier hittills varit svår att genomföra. Tack vare hur det rumänska skolsystemet är uppbyggt har vi en unik möjlighet att samla in information om relationen lärare och elever.

Andreea Mitrut tror att forskningsresultatet kommer att ge viktigt underlag  för beslutsfattare som vill skapa lika utbildningsmöjligheter för alla.

Forskningsprojektet tog sin början genom ett samarbete mellan Andreea Mitrut och två professorer vid Columbia University i USA, som möjliggjordes genom stöd från Partnerprogrammets internationaliseringsstöd på Handelshögskolan.