Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny doktorandkurs om materialitetsperspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap

Under hösten ger Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori en doktorandkurs om materialitetsperspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Materialiteter, tingteorier och materiella kulturer: Perspektiv på den materiella vändningen (7,5 hp)

Vi har flera internationella gästföreläsare som Graham Harman, Martin Holbraad, David Nye och Thomas Söderqvist som lärare på kursen. Kursen är öppen för doktorander vid andra universitet även om förtur kommer att ges doktorander vid GU. Sista anmälningsdag är 1 augusti och ifall kursen blir fulltecknad (max 20 deltagare) tillämpas principen först till kvarn.

Syftet med kursen är att ge en introduktion till forskning inom och om den materiella vändning som för närvarande pågår inom humanvetenskaperna såväl som inom samhällsvetenskaperna och mer konstnärligt och praktiskt inriktade forskningsfält. Denna vändnings insteg kan förläggas till åtminstone 1980-talet och innebär ett fokus på 'materialitet' i olika former. Detta kan ses i form av ett ökat empiriskt intresse för fysiska ting, teknologier, kroppar och material som kritiska betydelsebärande studieobjekt såväl som teoretiskt genom framför allt olika fenomenologiskt och strukturellt inriktade begrepp och teorier som exempelvis affordance, affekt och aktörsnätverk problematiserande framför allt 'icke-mänskligt' agent- och aktörskap. Kursen presenterar och analyserar dessa internationella strömningar via ett antal antologier som inom olika forskningsområden samlat ledande forskare såväl som några exemplariska monografier.

För att ge mer aktuella och handfasta exempel kommer i anslutning till undervisningen också ett antal forskare från GU och internationella universitet som arbetar med dessa perspektiv att bjudas in för att ge presentationer om sin forskning. Förutom sin presentation kommer forskarna också att bidra till kurslitteraturen med texter från det egna forskningen/ämnet relaterad till den materiella vändningen.

Sprid gärna vidare till de ni kan tror vara intresserade av att delta.

Kursansvarig är Mats Fridlund och anmälan görs via epost till mats.fridlund@gu.se