Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent i geologi

Publicerad

Tre frågor till Matthias Konrad-Schmolke som antagits som oavlönad docent i geologi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Vad handlar din forskning om?

–Jag undersöker hur vätskor rör sig genom fast berg och vilka ämnen dessa vätskor kan bära med sig.

Hur kan din forskning användas av samhället?

Matthias Konrad-Schmolk–Vätsketransport i jordskorpan orsakar bland annat jordbävning och malmbildning. Därför är det viktigt för samhället att förstå vätsketransport i fasta bergarter, men det saknas fortfarande kunskaper. Sveriges ekonomi är i hög grad beroende av tillgång på metalliska råvaror och vår malmindustri är både ekonomiskt och strategiskt viktig. Därför bör Sverige ägna större uppmärksamhet åt forskning i detta område, eftersom prospektering efter nya malmer kräver grundläggande förståelse för dessa processer.

Vad blir mest spännande i framtiden?

–Många länder har beslutat att överge fossila bränslen som energiresurser, vilket är ett mycket klokt beslut på grund av framtida klimatförändringar. Vi måste dock inse att även förnyelsebar energi (solceller och vindkraftverk) kräver stora mängder råvaror, vars produktion måste säkras och bli mer hållbar i framtiden.