Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok utforskar etiken i medicinska screening-program

I en ny bok, utgiven på det internationella forskningsförlaget Springer, presenterar Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid GU, och Niklas Juth (Karolinska Institutet) ett världsunikt helhetsgrepp på de etiska och politiska frågor som aktualiseras av medicinska s.k. screening-program.

Bild borttagen.Screening innebär att medicinska undersökningar erbjuds en stor grupp människor som normalt inte är medvetna om att de eventuellt löper ökad risk för olika hälsoproblem. Ett känt exempel är det blodprov som sedan 1960-talet tas på alla nyfödda i Sverige, i syfte att identifiera ett antal ovanliga genetiska sjukdomar. Men även de program som drivs av barnhälsovården för att övervaka barns tillväxt- och hälsoutveckling är en form av screening. Exempel på omdebatterade screening-program är fosterdiagnostiska undersökningar som erbjuds alla gravida, mammografi och screening för prostatacancer.

Boken heter The Ethics of Screening in Health Care and Medicine: Serving Society or Serving the Patient? och utgår från det som är speciellt med screening-program jämfört med annan hälso- och sjukvård. Den visar bl.a. på att screening bygger på en spänning mellan två delvis motstridiga tänkesätt: ett vårdetiskt och ett folkhälsoetiskt. Inom den ramen förvärras kända vårdetiska problem, som att tillgodose krav på respekt för självbestämmande och screening medför också påtagliga risker för att man åstadkommer mer skada än nytta. Samtidigt finns ett påtagligt sug inom den medicinska världen efter att få starta screening-program, eftersom det medför att samhället tillskjuter stora resurser. Författarna presenterar en etisk analysmodell som bygger på att se screening-program som institutioner som griper över olika samhällssektorer och argumenterar för att samhället bör vara mycket restriktivt mot att låta testning som används i vården expandera till screening-program.

Boken finns som e-bok och ett smakprov finns på Google Books.