Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om migration - fem frågor till Joakim Ruist

Publicerad

I en ny bok diskuterar Joakim Ruist, nationalekonom på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, migrationens orsaker och konsekvenser.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i din nya bok Global migration – orsaker och konsekvenser?

– Ett centralt budskap är att bör vi förstå att migration är väldigt olika saker i olika fall och att tala om migration som ett enda fenomen sällan ger bra beskrivningar av verkligheten. Migration rymmer allt från utsatta krigsoffer som flyr sina länder till framgångsrika ingenjörer som söker nytt arbete. För det andra är de ekonomiska konsekvenserna av migration i de mottagande länderna vanligtvis små; ibland övervägande positiva, ibland övervägande negativa. En viktig faktor är migranternas framgång på arbetsmarknaden. Svårast att få jobb har flyktinginvandrare. Men även när flyktinginvandringen varit som störst i Sverige de senaste åren har det varit möjligt att ha ett budgetöverskott.

Hur ser den globala migrationen ut idag jämfört med säg 50 år sedan?

– Kanske något större än för 50 år sedan, men i alla fall de senaste 30-40 åren har den inte ändrats så mycket. Ungefär två miljoner om året flyttar till västvärlden från den övriga världen. En del primärt av flykt- eller familjeskäl, men de flesta av främst ekonomiska skäl. Många tror att invandringen till vår del av världen bara ökar och ökar, men så är det inte. Det ackumulerade antalet migranter ökar dock stadigt. 

Du tar upp att allmänhetens attityder till invandring inte sällan är skeptiska men att detta inte så mycket påverkas av storleken på invandringen utan rädsla för okontrollerad invandring. Kan du förklara?

– Allmänheten är nästan alltid skeptisk. Majoriteten förordar minskad invandring nästan överallt och alltid. Men i normalfallet blir det inget starkt politiskt uttryck av det motståndet. I de fall som vi har sett de senaste åren där motstånd mot invandring däremot har blivit en stark politisk kraft tror jag att det handlar mest om upplevd brist på kontroll över invandringen. Motståndet blir inte allra starkast där invandringen är störst eller ekonomin svagast, utan där känslan av kontroll är minst. Flyktingkrisen är ett exempel. Det migrationsmotstånd som bidrog till Brexit respektive valet av Donald Trump till president är två andra. Jag tror att man då reagerar mindre på den invandring som faktiskt sker och mer på den större invandring som man är rädd ska komma att ske i framtiden om inte kontrollen återtas.

Du har forskat på migration i tio år. Vilken ytterligare kunskap behövs för att förstå global migration?

– Vår kunskap skulle kunna vara bättre om nästan allt. Migrationsforskning är svårt och vi vet nästan ingenting med säkerhet. Men så tror jag att det kommer att förbli. De forskningsmetodologiska utmaningarna är så gott som omöjliga att övervinna helt och det mesta som går att göra för att övervinna dem åtminstone delvis tror jag redan är gjort idag. Vi lär få leva med icke-perfekt kunskap. Men det gör kanske inte så mycket. Hur vi väljer att hantera migrationen styrs ändå mer av värderingar än av kunskap.

Hur tror du att ökande klimatförändringar kommer att påverka den framtida migrationen?

– Inte mycket när det gäller migration till vår del av världen. Krigsflyktingar kommer hit i stora antal för att vi har lagar som tillåter det. När vi använder ordet ”klimatflykting” skapas en tankebild av att klimatförändringar skulle leda till migration liknande den av krigsflyktingar. Men vi har inga lagar som tillåter invandring på grund av ”klimatflykt”, så det är ett helt annat läge. Så länge vi inte skriver sådana lagar och det tror i alla fall inte jag att vi kommer att göra. Klimatflyktingar kommer därmed mest troligt att mest sälla sig till de hundratals miljoner som redan de senaste årtiondena har lämnat sina hem för att försörjningen var för dålig där. De allra flesta av dessa finner man i de större städerna i deras hemländer. Det är den bästa möjligheten som har stått dem till buds hittills, och det ändras inte vare sig ekonomiskt eller legalt av huruvida klimatförändringar är orsaken till deras förstörda försörjning eller inte. Det vi mest troligt kommer att få se mer av däremot, om klimatförändringar slår ut riktigt många människors möjligheter till försörjning, är fler klimatflyktingar i läger där de lever på nödhjälp.

Ladda ner en sammanfattning av Global migration – orsaker och konsekvenserLadda ner hela rapporten Global migration – orsaker och konsekvenser (2,7 MB)

FOTO: JOHAN WINGBORG