Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok förklarar varför vi röstar som vi gör

Publicerad

En analys av Sverigedemokraternas framväxt och nya förklaringsmodeller till varför svenskar lägger sina röster som de gör – bland annat detta belyser nyutkomna boken Svenska väljare. Boken följer en lång tradition vid Göteborgs universitet att efter varje val sammanställa forskning kring väljarbeteende.

Sedan valet 1976 har valforskare publicerat en längre bok med analyser om varför valen slutade som de gjorde. Men valforskningen inom Göteborgs universitet har rötter tillbaka till 1950-talet. Databasernas tidsserier är unika; näst längst i världen efter USA.

Boken Svenska väljare är den senaste publikationen i den här traditionen. Den bygger på reviderade analyser och uppdateringar av texter som publicerats i tidigare böcker, men innehåller också två helt nyskrivna kapitel. 

Det ena av dessa handlar om nya förklaringsmodeller av väljarbeteende som vuxit fram de senaste åren, i takt med att bandet mellan socioekonomisk grupptillhörighet och val av parti blir allt svagare.

– Gruppintressen och väldefinierade sociala skiljelinjer har inte samma centrala plats i partiernas konkurrens om allt rörligare och allt självständigare väljare, konstaterar Henrik Ekengren Oscarsson, en av bokens författare. 

Som komplement till traditionella skiljelinjer beskriver författarna hur religiösa aspekter liksom skillnader mellan stad mot land, kvinnor-män, generationsskillnader, utbildningsgrad med mera, idag kan ge viktiga förklaringar till varför väljare röstar som de gör.

Det andra nyskrivna kapitlet fokuserar på Sverigedemokraterna, dels i ett internationellt perspektiv och dels med en analys av vilka som röstar på partiet och varför. I väljarbasen är män, lågutbildade, LO-medlemmar och personer med ett lågt allmänt förtroende för politiker, bland de grupper som är mest benägna att rösta på SD. Men huvudresultatet av analysen visar framförallt att de väljare som röstar på Sverigedemokraterna i första hand åsiktsröstar.

– De motiveras av ett motstånd mot flyktinginvandringen och ett motstånd mot ett mångkulturellt samhälle, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Kontakt:
Henrik Ekengren Oscarsson, tel: 070–889 99 43, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se