Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny angöringsboj på plats i Kosterfjorden

Publicerad

Väster om Yttre Vattenholmen i Kosterfjorden har det sedan 2015 funnits en angöringsboj. Den är avsedd för att angöra ett fartyg som sänker ner en fjärrstyrd undervattensfarkost för att filma havslivet på större djup. Tillstånd från Transportstyrelsen för etablering och drift har Kosterhavets nationalpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I juni 2019 seglade ett fiskefartyg på angöringsbojen, som flyttades ungefär 1 kilometer och sjönk. 9 oktober 2019 har en ny angöringsboj satts ut med hjälp av Koster Marins Kosterfärjan. Även Tjärnö marina laboratoriums fartyg Nereus var behjälplig vid utsättningen.

Angöringsbojen lyfts av en kran
Angöringsbojen lastas ombord på Kosterfärjan, på Tjärnö marina laboratorium. Foto: Martin Larsvik.

Bojen lyfts från däcket på Kosterfärjan
Angöringsbojen sjösätts väster om Yttre Vattenholmen. Foto: Karl-Henrik Gustafsson.

– Angöringsbojen är väldigt användbar för oss när vi kör fjärrstyrd undervattensfarkost, säger befälhavare Karl-Henrik Gustafsson på Tjärnö marina laboratoriums fartyg Nereus. Vi skonar livet på bottnarna genom att inte behöva ankra, vi ligger alltid i bra position och vi spar tid.

En fjärrstyrd undervattensfarkost över relingen på forskningsfartyget Nereus
Den fjärrstyrda undervattensfarkosten tas upp efter filmning på 110 meters djup väster om Yttre Vattenholmen. Foto: Örjan Karlsson.

Arbete pågår att lokalisera och plocka upp den sjunkna angöringsbojen.