Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Minskad geografisk mångfald efter avgiftsreformen

Publicerad

När studieavgifterna infördes i Sverige hösten 2011 minskade antalet nya utomeuropeiska freemover-studenter drastiskt, med nästan 80 procent. Trots en ökning hösten 2012 är de studenterna fortfarande mycket färre än innan avgiftsinförandet, enligt en analys från Universitetskanslerämbetet. Aktuella siffror från Göteborgs universitet hösten 2013 visar att antalet internationella sökande ökar något, men från en låg nivå.Av en analys som Universitetskanslerämbetet tillkännagav 12 september framgår svart på vitt hur den geografiska mångfalden på de svenska universiteten och högskolorna minskat sedan 2010. De europeiska studenternas dominans är nu mycket stor i gruppen inresande studenter. Analysen rör åren 2010-2012 och uppgifter från 2013 saknas således. Totala antalet inresande studenter minskade från 22000 2010 till 15400 2012.

– Det minskade internationella inslaget innebär en förlust för våra utbildningar när vi inte får den blandning av studenter i undervisningen som vi eftersträvar. Vi förespråkar i alla andra sammanhang ökad internationalisering men reformen innebär att internationaliseringen likställs med ett utökat västerländskt fokus. Vi har framför allt tappat studenter från Afrika och Asien, bortsett från Kina och Indien, säger Mats Edvardsson, samordnare för utbildningsfrågor i universitetsledningens stab vid Göteborgs universitet.

Kostnader överstiger intäkter

Aktuella siffror visar att antalet internationella sökande till Göteborgs universitet ökar från 2012 till 2013, från 3322 till 3617 sökande. Främst handlar det om sökande till masterutbildningarna på engelska.

Vad gäller antalet betalande studenter vid Göteborgs universitet ökade antalet från 42 till 56 mellan 2011 och 2012. Avgiften varierade mellan 100 000 kronor och 192 500 kronor per år.

– Våra kostnader för igångsättande, förberedelsearbete och marknadsföring överstiger dock intäkterna så här långt, säger Mats Edvardsson.

Hösten 2011 infördes studieavgifter i Sverige för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, så kallade tredjeländer. Med freeemover menas att studenten ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram.

Tappat Asienstudenter

Hösten 2010, ett år innan införandet av studieavgifter, började 7 600 freemovers från tredjeland att studera i Sverige. När avgifterna infördes ett år senare sjönk antalet med 6 000 till 1 600, en nedgång på 79 procent. Hösten 2012 ökade dock antalet betalande studenter med 19 procent, men antalsmässigt handlar det bara om 235 studenter.

Däremot har antalet europeiska freemover-studenter, som inte berörs av avgifter, ökat med mer än 60 procent sedan hösten 2010. Den geografiska mångfalden på svenska universitet och högskolor blir därmed allt mindre. Lärosätena har framför allt tappat studenter från Kina, Iran, Pakistan, Indien och Bangladesh.

Riktade stipendieprogram

I samband med införandet av studieavgifter infördes statliga stipendieprogram riktade till studieavgiftsskyldiga studenter, bland annat stipendieprogram riktade till studenter från länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med, bland annat Bangladesh, Etiopien, Kenya och Tanzania. Trots detta minskade antalet studenter från dessa länder med 81 procent mellan 2010 och 2011, med ytterligare 8 procent året efter.

– Något annat hade varit överraskande. Stipendieprogrammen är alldeles för klent tilltagna och har olyckliga prioriteringar, säger Mats Edvardsson som starkt beklagar avgiftsreformen.
För Göteborgs universitet ökade antalet inresande utbytesstudenter från 1052 (varav 212 från tredjeländer) år 2011 till 1086 år 2012 (varav 251 från tredjeländer).