Bild
Man med hörlurar, telefon och dator
Foto: Scandinav Bildbyrå
Länkstig

Medieanvändningen rekordhög under 2022

Publicerad

Efter två år av pandemi följde ett 2022 präglat av krig och ekonomisk kris – men också av en valrörelse och flera stora idrottsmästerskap. Allt detta innebar att den svenska befolkningens användning av medier låg kvar på rekordhöga nivåer också under fjolåret. Det gällde inte minst användningen av professionella nyhetsmedier. Det visar 2022 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet.

2022 låg den samlade dagliga användningstiden för medier kvar på de kraftigt förhöjda nivåer som uppmättes under pandemiåren 2020 och 2021 – sammanlagt i snitt sju timmar per person. Före pandemin låg användningstiden på omkring sex timmar.

Den mest omfattande medieanvändningen – i snitt nio timmar per dag totalt sett – stod åldersgruppen 15–24 år för. Huvuddelen av den tiden ägnades åt sociala medier och strömningstjänster för tv och musik.

Tillväxt för de professionella nyhetsmedierna
Svenskarna fortsatte också att ägna mer tid åt nyheter än vad de gjorde före pandemin. Störst ökning under 2022 svarade dagspressen för. Under 2022 läste 73 procent av befolkningen mellan 9 och 85 år dagstidning en vanlig dag, jämfört med 68 procent under 2021. 

För tredje året i rad steg också andelen som bor i ett hushåll med en dagstidningsprenumeration. Under 2022 var den andelen 52 procent.

− Vi såg en ökad vilja att betala för nyheter under de två pandemiåren och den trenden höll i sig även under 2022, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

Tillväxten kan uteslutande tillskrivas en ökad tillgång till digitala prenumerationer. 

− Förra året hade 42 procent av befolkningen tillgång till en digital morgontidning i hushållet. Det är den högsta siffran för digitala prenumerationer som någonsin uppmätts i Mediebarometern, säger Tobias Lindberg.

Sveriges äldre blir alltmer digitala
Pandemin kom på ett mycket påtagligt sätt att ändra våra vanor och beteenden. När samhället stängdes ner flyttade mycket av kultur- och underhållningsvärlden ut på nätet. Samma sak gällde för service och tjänster.

Pandemin innebar att grupper som varit långsammare in i digitaliseringen började ta sig ut på internet. Det gällde inte minst i de äldre åldersgrupperna. Den här utvecklingen fortsatte också under 2022. Tillgången till såväl digitala apparater – som smartphones och mediaspelare – och digitala strömningstjänster – som Netflix och Spotify – ökade kraftigt i åldersgruppen +65 år.

− Även om det fortfarande finns stora skillnader mellan olika åldersgrupper, så minskade de digitala klyftorna i befolkningen under 2022. Andelen som saknar tillgång till det stora utbud som nätet erbjuder minskar i Sverige, vilket är mycket positivt, säger Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom.

Läs rapporten:
Rapporten Mediebarometern 2022 går att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats: www.nordicom.gu.se

Läs en sammanställning av de viktigaste resultaten:
ttps://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/strommad-tv-sociala-medier-dagstidning-sa-anvande-svenskarna-medier-2022

Se en direktsänd presentation:
På Nordicoms webbplats sänds den 16 maj kl. 13:00−14:00 en presentation av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2022. Vi presenterar också två exklusiva analyser av den svenska befolkningens nyhetsvanor och public services plats i dagens medielandskap. Moderator för seminariet är Hanna Grahn, kulturchef på Borås Tidning.

Av: Julia Romell

Om Mediebarometern 2022

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2022 års undersökning bygger på svar från omkring 6 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen genomförs i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.