Bild
Utställningen består av textmeddelanden som illustrerats.
Utställningen består av textmeddelanden som illustrerats.
Foto: Marie Lowrie
Länkstig

Meddelanden från Ukraina

Publicerad

Hur upplever vanliga ukrainare det pågående kriget? Det är ämnet för utställningen Messages from Ukraine som invigdes den 8 mars i foajén i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken. Med korta citat från unga ukrainare, illustrerade med svartvita teckningar, skildras krigets allra första veckor.

Ursprunget till utställningen var en internationell kurs för unga tjänstemän som ges vid Göteborgs universitet, berättade professor Gregg Bucken-Knapp under sitt invigningstal.

– Kursen har genom åren haft många studenter från Ukraina. Så när jag, som är kursansvarig, förra året hörde nyheten om att Ukraina invaderats blev jag naturligtvis orolig för deras säkerhet. Jag mejlade dem för att få veta hur de hade det och fick korta meddelanden som svar: Några befann sig utomlands, andra var på flykt inom Ukraina, ytterligare några hade stannat kvar för att göra motstånd.

Samarbete med estnisk illustratör

Gregor Bucken-Knapp har sedan tidigare ett samarbete med den estniske illustratören Joonas Sildre.

– Tillsammans med några av de ukrainska tjänstemännen diskuterade vi om skulle kunna göra något mer bestående av deras textmeddelanden. Resultatet blev skriften Messages from Ukraine där ett antal korta texter illustrerats av Joonas. Det är denna skrift som nu också har blivit en utställning.

Nataliya Berbyuk Lindström, docent i kommunikation vid IT- fakulteten, berättade sedan om ett forskningsprojekt där 60 universitetsanställda i Ukraina intervjuats om sina erfarenheter.

Under pandemin lärde de sig, precis som vi, att använda digital teknik. Den kunskapen kommer verkligen till nytta nu. Men kriget har också lett till ett helt nytt förtroende mellan universitetsledning, lärare och studenter där man litar på att alla gör sitt bästa.

"En ny sorts närhet"

Också Lisa Churkina, en av de unga tjänstemän som bidragit till Messages of Ukraine, framträdde.

Kriget har lett till att jag förändrats och lärt mig uppskatta sådant som tidigare var självklart, som att kunna sitta på ett kafé eller bara samtala med grannen. Kriget är hemskt på alla sätt men har också skapat en ny sorts närhet mellan människor.

Utställningen invigdes av att vicerektor Carina Mallard klippte av ett blågult band.

Av: Eva Lundgren

Om utställningen

Utställningen Messages from Ukraine bygger på en skrift med samma namn, skapad av Gregg Bucken-Knapp, professor i offentlig förvaltning, och den estniske serietecknaren Joonas Sildre.

Utställningen kommer att visas enligt nedan under 2023–2024:

  • Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken: 8 mars–10 april 2023
  • Domkyrkoplan: 12 april–10 maj
  • Humanistiska fakulteten: 11 maj–1 juni
  • Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Summer School for Sustainability: 18 juli–22 augusti
  • Ekonomiska biblioteket: 28 augusti–27 september
  • Institutionen för tillämpad IT: 3 oktober–14 november
  • Institutionen för språk och litteraturer, "Ukraine Day": 16 november
  • Centrum för Global Migration och Gothenburg Research Institute, konferensen ”Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies - OMICS": 22–24 november
  • Biomedicinska biblioteket: under november–december
  • Jonsereds herrgård: under januari 2024

Utställningen invigdes den 8 mars av vicerektor Carina Mallard och är ett samarrangemang mellan International Centre och Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet.


Område
Evenemang