Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Ransjö får 2021 års Thuréuspris

Publicerad

Professor Maria Ransjö, vid avdelningen för ortodonti, får årets Thuréuspris från Umeå universitet. I sin forskning studerar hon hur biomaterial som används vid rekonstruktion av bendefekter i käkarna interagerar med benceller.

– Jag blev väldigt glad. Det är naturligtvis jätteroligt att få uppskattningen, och det är hedrande att få Thureuspriset, säger Maria Ransjö.

Bild
Porträttbild av Maria Ransjö, vid institutionen för odontologi
Professor Maria Ransjö

Maria Ransjö är professor i ortodonti vid institutionen för odontologi, och även Göteborgs universitets ämnesföreträdare inom ämnet, som i vardagligt tal kallas tandreglering. Hon är dessutom docent och gästprofessor vid Umeå universitet, det lärosäte som nu beslutat ge henne årets Thuréuspris.

Prisnämndens motivering:

"Benvävnad är Ransjös forskningsfält, med frågeställningar som fördjupar kunskaperna om hur benvävnadens celler bildas och fungerar samt hur detta styrs av olika signaler. Ett område av Ransjös forskning har fokus på hur de biomaterial som används vid rekonstruktion av bendefekter i käkarna interagerar med benceller, och hur kisel från specifika födoämnen och biomaterial påverkar benmetabolism. Då åldersrelaterad benförlust är ett av de största hälsoproblemen i Västvärlden, är Ransjös forskning inom området av stor betydelse, där resultaten från studierna kring kisel har potential att ge banbrytande resultat. Kunskap från hennes forskning bedöms även kunna bidra till att utveckla biomaterial för benregeneration. Ransjö är därtill med sitt engagemang och sin kunnighet en erkänt skicklig pedagog och företrädare för sitt ämnesområde."

Thuréuspriset bygger på en donation 1987 av makarna Sven och Maud Thuréus. Priset bereds av en prisnämnd vid Umeå universitet. Priset delas varje år ut i syfte att främja forskning inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid.

Text: Elin Lindström, GU