Bild
Maria Åberg och Jörgen Månsson inledde forskningsdagen. Till höger Pär-Daniel Sundvall.
Maria Åberg och Jörgen Månsson inledde forskningsdagen. Till höger Pär-Daniel Sundvall.
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Lyckad dag för forskning i primär och nära vård

Publicerad

För första gången ordnade Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet och Regionhälsans FoUUI-organisation en gemensam dag för forskare inom primärvård och nära vård. Dagen anordnades i Geovetarcentrum, som med stor sannolikhet blir nya gemensamma lokaler för både universitet och region under nästa år.

Dagen inleddes med fika, där jag träffade en av alla doktorander som samlades under forskningsdagen: Gabor Szalo. Han är specialistläkare inom både allmänmedicin och psykiatri vid Tidan vårdcentral i Skaraborg. Som doktorand har han nu kommit halvvägs med sitt avhandlingsarbete vid Sahlgrenska akademin, som bland annat undersöker vilka faktorer som påverkar kärlelasticitet och hur kärlelasticitet kopplas till framtida hjärtkärlhändelser. Han var mycket glad att få möjlighet träffa andra forskare inom primärvård.

– Särskilt så här efter covid är det väldigt roligt och viktigt att få träffa nya kollegor och få input. Jag ser också mycket fram emot föreläsningarna, sade han.

Bild
Eva Deutsch, Gabor Szalo och Ronny Gunnarsson
Eva Deutsch, Gabor Szalo och Ronny Gunnarsson
Foto: Elin Lindström

Behöver träffas

Eva Deutsch, som länge arbetat som administrativt stöd för forskarutbildningen vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, trodde också att möjligheten att träffa andra i samma situation betyder mycket för alla doktorander:

– Doktoranderna sitter utspridda i regionen, och om man är doktorand på en vårdcentral är det lätt att känna sig lite ensam i sin roll som forskarstuderande. Före covid hade vi doktoranddagar med jämna mellanrum, men här samlas nu också forskare som är disputerade, sade Eva.

Forskardagen för primärvård och nära vård var den första att samarrangeras av universitetet och regionen. Dagen kompletterar den forskardag som under många år arrangerats gemensamt mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om den forskning som dessa bedriver gemensamt.

Stärker band

– Genom att låta universitetet och regionen växa ihop mer sömlöst kan forskning om primär och nära vård bli starkare och vi får mer utväxling av forskningen, säger Ronny Gunnarsson, specialistläkare och professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet som varit huvudansvarig i arbetet med forskningsdagen.

Han beskrev hur forskningsdagen är ett led i ett pågående arbete för att stärka banden mellan Göteborgs universitet och regionen inom primär och nära vård.

– Det vi ser nu är början på ett fördjupat samarbete. Med mycket stor största sannolikhet kommer vi också att flytta in tillsammans med Göteborgsdelen av regionhälsans FoUUI-enhet här i Geovetarcentrum under nästa år. Vi har inte skrivit på hyresavtalen ännu, men jag brukar säga att det är 99,9 procent klart, eftersom alla parter är mycket tydliga med att det är deras vilja att samlas i det här huset. sade Ronny.

Internationellt besök

Dagen präglades av mycket interaktivitet och bjöd på flera sessioner och workshops. Under förmiddagen samlades doktorander och blivande doktorander i ett rum för gemensamma diskussioner och samtal om resan under doktorandtiden. Doktoranderna delades in i tre olika subgrupper, beroende på hur långt de kommit i sin resa som doktorander, och grupperna fick sedan olika frågor att diskutera, först inom gruppen och sedan med de med längre erfarenhet som doktorander. De helt nya doktoranderna fick bland annat diskutera vad de tror kommer krävas av dem som doktorander, medan doktorander som kommit längre i sin forskarutbildning exempelvis fick diskutera vem som bär huvudansvaret för forskningen i projektet – de själva eller handledaren.

Disputerade forskare samlades i ett annat rum för ett panelsamtal, där den internationella gästen Simon Griffin (professor i allmänmedicin vid Cambridge University) deltog, tillsammans med professor emeritus Ulf Lindblad och docent Bledar Daka. Panelen tog frågor från publiken och diskuterade tillsammans frågor som rör resan från disputation till docentur. Det diskuterades exempelvis hur man rekryterar doktorander och hur man bäst stöttar dem, men även medförfattarskap och hur man kan jobba strategiskt för att få bättre utfall när man söker forskningsmedel (en del av svaret är att engagera sig i de grupperingar som påverkar inriktningen för olika utlysningar, så att den idé man utvecklat har bättre chans att passa in i utlysningen).

Simon Griffith gav också en föreläsning om komplexa interventioner, och Jan Borén, professor och prefekt för Institutionen för medicin, gav en presentation med titeln ”Att framgångsrikt söka forskningsanslag”.

Mötet lockade upp emot hundra deltagare, och målet är att öka antalet deltagare till nästa forskningsdag. Redan nu i höst planerar universitetet och FoUUI-organisationen att arrangera en ny mötesdag. Notera gärna datumet redan nu: 18 oktober, 2023.

AV: ELIN LINDSTRÖM