Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisa Svensson skrev bästa avhandling 2020

Publicerad

Lisa Svensson, vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, prisas för årets avhandling 2020 vid institutionen för odontologi.

I avhandlingen ingår en nationell intervjustudie som inkluderade 3500 slumpvist utvalda vuxna individer ur den generella befolkningen i Sverige. Andelen som uppgav någon grad av tandvårdsrädsla var 19 procent.

Hos 4,7 procent var tandvårdsrädslan svår, hos 4,5 procent måttlig och hos 9,8 procent låg. Övriga 80,9 procent sa sig inte ha någon tandvårdsrädsla alls. Andelen orädda var mer än dubbelt så stor som i en liknande studie från 1960-talet, då 38,5 uppgav att de inte hade tandvårdsrädsla.

– Det har skett en märkbar förändring, folk är inte alls så rädda för tandvården längre, konstaterar Lisa Svensson.

Samtidigt är tandvårdsrädsla så vanligt att det utgör ett folkhälsoproblem, betonar Lisa Svensson, som i sin avhandling även specialstuderat individer med riktigt svår tandvårdsrädsla. Av dem uppgav 85 procent att vardagslivet påverkades av problem från munnen eller tänderna. 78 procent angav hög smärtintensitet från samma område.

Lisa Svenssons avhandling har titeln; “Dental anxiety: prevalence, measurements and consequences”
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/65134

Kristian Axelsson, institutionen för medicin, prisas för årets avhandling vid Sahlgrenska akademin. Du kan läsa om honom och övriga institutioners pristagare på Akademiliv.se 

Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin finansieras av Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Priset uppmärksammar totalt sju avhandlingar som försvarats under det gångna året. Förutom den avhandling som lyfts fram som Årets avhandling vid fakulteten uppmärksammas en avhandling från var och en institutionerna.