Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lätt få jobb efter Kommunikatörsprogrammet visar alumnundersökning

Entrén till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriNästan alla kommunikatörsstudenter som svarat i en alumnenkät, 97 procent, har fått jobb efter sin utbildning – trots att de bara har varit på arbetsmarknaden i tre år i genomsnitt. De flesta tjänar mellan trettio tusen och fyrtio tusen kronor i månaden före skatt. Det visar en alumnundersökning som publiceras idag.

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning har funnits vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori sedan 2011. Under hösten genomfördes den första alumnundersökningen genom en stor enkät till studenter som läst på programmet mellan åren 2011 och 2016. Enkäten skickades ut till 154 studenter. Av dessa svarade 68 med giltiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på 44 procent.

– Svaren visar dessutom att de trivs mycket bra med sitt arbete, säger Christopher Kullenberg som är programkoordinator för programmet och har författat rapporten tillsammans med kollegan Frauke Rohden.

Särskilt anpassat kursinnehåll

Kommunikatörsprogrammet har en unik inriktning mot just myndigheters och de offentliga institutionernas kommunikation. Det finns flera saker som utmärker just sådan kommunikation, till exempel krav på demokratisk förankring, transparens och att man kommunicerar jämlikt till alla grupper i samhället. Programmets kurser utvecklas även ständigt för att möta digitaliseringens utmaningar.

– Till exempel sociala medier och webbpublicering är nästintill obligatoriska kunskaper för en kommunikatör idag och kursinnehållet måste hela tiden uppdateras för att vi ska hänga med i utvecklingen, inte bara den tekniska, utan även i att analysera samhälleliga konsekvenser av teknikutvecklingen, säger Christopher Kullenberg.

Alumnundersökningen kommer att ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av utbildningen. Genom att veta var någonstans de tidigare studenterna arbetar, hur deras utbildning värderas av arbetsgivarna och vilka kunskaper som saknas kan Kommunikatörsprogrammets lärare arbeta strategiskt för att möta behoven bland arbetsgivarna.

Klarspråk och retorik uppskattas

– Vi har bland annat identifierat att det finns ett behov av att öka kunskaperna om grafisk formgivning, sökmotoroptimering och webbpubliceringsstrategier hos arbetsgivarna, något vi ska fundera på hur vi ska åtgärda. Men det finns också moment i utbildningen som värderas högt, till exempel hur vi utbildar i klarspråk, retorik och strategisk kommunikation, säger Christopher Kullenberg.

Den som vill läsa rapporten i sin helhet når den via denna länk:

Alumnundersökning Kommunikatörsprogrammet 2018

 För mer information kontakta Christopher Kullenberg, christpher.kullenberg@gu.se

Foto: Stefan Ideberg
Du kan läsa Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, som ligger på Olof Wijksgatan vid Näckrosdammen.