Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Läs djuretik eller österländsk filosofi i höst

Är det okej att äta kött? Hur kan det vara berättigat med djurförsök? Om du vill fördjupa dig i liknande frågor är du välkommen att söka vår kvällskurs i djuretik. Eller vill du läsa österländsk filosofi? Det finns platser kvar på höstens kurser.


Djuretik och österländsk filosofi är två av våra nya kvällskurser i filosofi som börjar i höst. Det finns platser kvar och nu är det öppet för sen anmälan. Vi har även flera nya distanskurser, bland annat i lingvistik och medborgarforskning. Se hela listan med kvällskurser och distanskurser.

Kursen i djuretik tar upp ett antal olika teorier om hur vi människor bör handla när det gäller vår relation med olika djur. Några fler exempel på frågeställningar: Kan det vara berättigat att bedriva jakt? Eller att skilja kalvar från korna för att kunna producera mejeriprodukter till människor? Borde vi alla äta vegetariskt? Under vilka omständigheter, om några, skulle medicinska djurförsök kunna berättigas?

De djuretiska teorierna ger också svar på frågor som rör djurs position i etiska resonemang, såsom frågan om djur har moralisk status. Kan djur ha rättigheter? Och i så fall, vilka rättigheter? Vid jämförelser, hur ska vi då skatta djurs lycka och lidande jämfört med människors?

Kursen i djuretik tar även upp teorier som rör djurs plats i samhället – skulle djur till exempel kunna vara medborgare? Skulle de kunna vara rättssubjekt?

Utöver presentation av det breda området djuretik får du som student också tillfälle att fördjupa dig i någon djuretisk frågeställning utifrån ditt eget val.

Mer om djuretikkursen och länk till antagning.se

Läs österländsk filosofi

Det finns en indisk, en kinesisk och en västerländsk filosofitradition. De tre har inte varit helt isolerade från varandra, men har ändå i huvudsak utvecklats separat – naturligtvis under påverkan av skiftande religiösa, moraliska, politiska, kosmologiska och andra föreställningar i sina respektive kulturkretsar.

Vår nya kurs i österländsk filosofiär tänkt att dels ge en begränsad och selektiv översikt över indisk och kinesisk filosofihistoria, dels att fungera som en introduktion till filosofiska problem och resonemang över huvud taget, men med utgångspunkt i filosofiska tankegångar som utvecklats inom hinduiska, buddhistiska, konfucianska och daoistiska begreppsramar.

Mer om kursen Österländsk filosofi och länk till antagning.se