Bild
Fästing som sitter på ett blad
Forskarna beräknar att kostnaderna för sjukdomsbörda och död under det första året efter insjuknande i den fästingburna sjukdomen TBE uppgår till i genomsnitt 250 miljoner kronor. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad på ca 745 000 kronor per TBE-fall.
Foto: KPixMining/Shutterstock
Länkstig

Kostnaderna för TBE högre än tidigare beräkningar visat

Publicerad

Samhällets kostnader för sjukdom och död i den fästingburna virussjukdomen TBE är betydligt högre än tidigare beräkningar visat. Det är resultatet i en studie från Göteborgs universitet, som undersökt vårdbehov och sjukskrivningar för TBE-smittade personer 1, 3 och 5 år efter insjuknandet.

Den fästingburna sjukdomen TBE har de senaste decennierna både ökat i antal fall och spridit sig till nya delar av Sverige. År 2021 nåddes en ny toppnotering med totalt 546 fall.

Sjukdomen ger i många fall bara lindriga symtom, men kan ge allvarlig hjärninflammation med risk för restsymtom som försämrat minne, koncentration och initiativförmåga.

Bild
Anders Boman

– På flera håll i landet finns en aktiv diskussion om huruvida TBE-vaccin ska subventioneras helt eller delvis och då är det relevant att ta reda på samhällskostnaden för sjukdomen, för att ha något att ställa emot vaccinkostnaden, säger Anders Boman, universitetslektor i nationalekonomi, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Sjukhusinläggningar och sjukskrivningar driver upp kostnaden

I den aktuella studien har forskarna hämtat in data för alla som insjuknade i TBE i Sverige åren 1998–2014, samt information om personer som avlidit på grund av sjukdomen. Därefter har de beräknat kostnaderna för sjukhusinläggningar, specialistvård och sjukskrivning 1, 3 och 5 år efter att personerna insjuknade. Resultatet har jämförts med en referensgrupp för att få fram ett mått på vilken börda TBE adderar för sjukvården.

– Särskilt första året efter insjuknandet så driver sjukhusinläggningarna upp samhällskostnaden, de motsvarar ungefär hälften av den totala kostnaden. Fem år efter insjuknandet är det i stället sjukskrivningar som står för den stora delen, säger Anders Boman.

Kostnad på 745 000 kronor per fall

Jämfört med referensgruppen sjukhusvårdades individer med TBE betydligt fler dagar (11,5 jämfört med 1,1), hade fler besök i specialistsjukvården (3,6 jämfört med 1,2) och fler sjukskrivningsdagar (66 jämfört med 10,7) det första året efter insjuknandet. Skillnaderna mellan grupperna kvarstod efter fem år. Forskarna beräknar att kostnaderna för sjukdomsbörda och död under det första året uppgår till i genomsnitt 250 miljoner kronor. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad på ca 745 000 kronor per TBE-fall.

– Det är höga kostnader och då är det här ändå en relativt konservativ uppskattning. Man skulle även kunna addera kostnader för långtidssjukdom, lidande och indirekta effekter, som att företag påverkas av sjukskrivningarna, säger Anders Boman.

I studien ställer forskarna inte resultatet mot kostnaden för att inkludera TBE-vaccin i vaccinationsprogrammet, men poängterar att studien kan utgöra en grund för beslutsfattare som vill analysera kostnadseffektiviteten i ett sådant program.

– Med tanke på att TBE varierar över landet, blir det ett särskilt viktigt underlag för regioner där det finns mycket TBE-smitta, säger Anders Boman.

Text: Lars Magnusson

Mer om studien

”Burden of Tick-Borne Encephalitis, Sweden”, Daniel Slunge, Anders Boman och Marie Studahl, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Emerging Infectious Diseases