Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konsten att bedra sig själv

Du känner väl till filosofiska föreningen? Vi är en förening för intresserade studenter, anställda och allmänhet.
Välkommen på vårt nästa föredrag!


Torsdagen den 10 december klockan 19.00 i sal T 307 på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (Olof Wijksgatan 6) delger John Eriksson, forskare i praktisk filosofi, den ärorika Konsten att bedra sig själv.

Att önska att man är rättvis, generös, social eller att ens parter inte är otrogen kan på olika sätt påverka vilka uppfattningar vi kommer att ha och hålla fast vid. Det kan exempelvis få oss att blunda för sådant som talar emot den önskande uppfattningen och istället enbart se sådant som talar för den. Under sådana omständigheter är det rimligt att säga att vi bedrar oss själva.

Hur vanligt är självbedrägeri? Faktum är att det finns goda skäl att tro att de flesta bedrar sig själva i någon utsträckning. Vi väljer vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot, vi hänger oss åt bortförklaringar osv. Vi är, med andra ord, något av experter på konsten att bedra oss själva.

Självbedrägeri reser en rad filosofiska frågor. Hur ska vi förstå självbedrägeri? Vilka psykologiska processer ligger till grund för självbedrägeri? Är självbedrägeri ens möjligt? Andra frågor kretsar mer kring olika moraliska aspekter av självbedrägeri. Är självbedrägeri något dåligt som bör undvikas till varje pris eller är det något som, i alla fall under vissa omständigheter, kan vara bra? I vilken utsträckning kan någon som bedrar sig själv hållas ansvarig för detta och de konsekvenser det kan ha? Är en person som bedragit sig själv en person som bäst liknas vid ett offer som förtjänar hjälp snarare än en gärningsman som förtjänar klander?

Välkommen!