Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferens fokuserar på lösningar för en hållbar relation till våra hav

Publicerad

Hav och klipporEntreprenörer, investerare, forskare och tjänstemän är inbjudna till hållbarhetskonferensen Solution Initiative Forum Oceans.

Sex frågor till Anna Nordén, projektledare för nätverket SDSN Northern Europe på Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), som arrangerar en konferens med fokus på lösningar för utmaningarna kring havsmiljöfrågor i Göteborg den 16 maj.

Vad är syftet med dagen?
− Vi kommer framför allt att fokusera på lösningar för att ta oss an hållbarhetsutmaningarna för våra hav. Vi vet vilka utmaningarna är och det finns lösningar. Nu behöver vi fokusera på att implementera dessa och gå från ord till handling. Entreprenörer kommer att få möjlighet att träffa investerare, andra företagsrepresentanter och myndigheter för att tala om hur deras lösningar för haven kan tas vidare på bästa sätt.

Vilka utmaningar kommer ni särskilt att fokusera på under dagen?
− Utmaningarna vi står inför är komplexa och vi behöver arbeta på bred front för att få en hållbar relation till haven i framtiden. Vi kommer särskilt att fokusera på lösningar för fyra utmaningar under dagen: det maritima skräpet, smart och ren marin energi, hållbara proteinkällor och marina föroreningar.

Hur bråttom är det att hitta praktiska lösningar, till exempel för det marina skräpet?
− Situationen för våra hav är kritisk. När det kommer till marint skräp är största delen plaster och det är mycket problematiskt eftersom naturen inte kan bryta ner plasten helt. Förutom att hitta nya material behöver vi beteendeförändringar och incitament för att återvinna plast. Alla aktörer måste mötas från både näringsliv och myndigheter för att vi ska lyckas ta oss an dessa utmaningar.

VAnna Nordén, projektledare för nätverket SDSN Northern Europe vid GMVad kan vår forskning bidra med?
− När det gäller forskning måste vi börja våga ta steget från att studera komplexa problem till att föreslå lösningar. Vi har goda förutsättningar för att föreslå regelverk och styrmedel för att förbättra situationen för våra hav. För att minska plaster i haven har till exempel Rwanda och Somalia redan förbjudit plastpåsar. Forskningen föreslår också att vi behöver gå mot en mer ekosystembaserad havsförvaltning och utveckla hållbara fiskemetoder. Forskare har också flaggat för att mycket större del av haven måste skyddas – idag är endast ca fyra procent av haven skyddade.

Vad kommer huvudtalaren Isabella Lövin, Sveriges bistånds- och klimatminister, ta upp?
− Vi är jätteglada över att Isabella Lövin prioriterar vårt evenemang och hon kommer att tala särskilt om vilka möjligheter vi har att delta och påverka Sveriges bidrag till FN:s havskonferens i New York i juni. I själva verket är vår konferens en förberedelse inför konferensen i New York där vi kommer att lansera en rapport med lösningsförslagen som ska tas vidare till FN-konferensen.

Hur viktig är en sådan här konferens?
− Oerhört viktig. SDSN grundades från början för att vara med och formulera de globala målen för hållbar utveckling. Nu har vi ett ännu viktigare uppdrag att faktiskt omsätta målen till handling. Det kan bara göras genom att aktörer från olika delar av samhället möts och gemensamt delar på ansvaret och möjligheterna att utveckla lösningar för hållbara hav i framtiden. Med en aktör som SDSN blir det möjligt att snabba på hållbara lösningar – och det är precis vad som behövs, nu mer än någonsin!

Fakta om SDSN

SDSN, Sustainable Development Solutions Network, är ett nätverk som initierats av FN för att nå FN:s nya hållbarhetsmål för global utveckling. Värd för SDSN Northern Europe är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Göteborgs universitet och Chalmers. Hållbarhetskonferensen den 16 maj går under namnet Solution Initiative Forum (SIF) Oceans och arrangeras i samarbete med Maritima klustret Västsverige.