Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kajsa Henning Abrahamsson får nära tre miljoner kronor i bidrag från Forte

Publicerad

Docent Kajsa Henning Abrahamsson beviljas ett projektbidrag på nära tre miljoner fördelat på tre år från Fortre.

Docent Kajsa Henning Abrahamsson beviljas ett projektbidrag på nära tre miljoner fördelat på tre år (2018-2020). Hennes projekt, som har en beteendevetenskaplig ansats, handlar om en individanpassad undervisningsmodell med målet att öka ungdomars motivation till att sköta sin munhygien bättre.

Poträtt Kajsa Henning Abrahamsson– Jag tycker naturligtvis det är fantastiskt roligt att vi fick så mycket pengar till projektet, och det betyder också att vi har finansiell möjlighet att knyta en doktorand till projektet vilket förstås är angeläget. Förutom pengarna, är det också ett erkännande av att den forskning vi gör är betydelsefull och står sig väl i konkurrensen bland projekt som faller inom FORTEs område”, säger Kajsa Henning Abrahamsson.

Bättre munhygien hindrar parodontit

Gingivit (tandköttsinflammation) är vanligt förekommande och ett reversibelt tillstånd, men kan om den inte behandlas utvecklas till en kronisk och destruktiv parodontit (tandlossning). Förekomsten av parodontit är cirka 40% i den vuxna svenska populationen och sjukdomen belastar såväl patient som samhälle med betydande kostnader för behandling/rehabilitering. Den avgjort viktigaste faktorn för att förebygga utveckling av parodontit är att etablera infektionskontroll, genom en adekvat munhygien. Tandvårdspersonal har en viktig roll vad gäller att utbilda och stärka individens motivation till ett sådant hälsofrämjande beteende.

Metoder att öka ungdomars motivation för bättre munhygien

Projektet har fokus mot utveckling av effektiva metoder för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende och därmed förebygga utveckling av parodontit. I en pågående behandlingsstudie prövas om en individanpassad undervisningsmodell, baserad på hälsopsykologiska teorier och principer, är mer effektiv än konventionell undervisning vad gäller att öka ungdomars egenansvar för sin munhälsa.

Studien involverar cirka 450 ungdomar och genomförs inom Folktandvården, Västra Götaland, med en uppföljningstid om 18 månader. Data kommer att analyseras med fokus mot patientbaserade utfallsvariabler och hälsoekonomiska parametrar.

I projektet kommer även studier med kvalitativ metodologisk ansats att genomföras. Resultaten kommer att utgöra grund för design av fortsatta studier med fokus mot implementering och utvärdering av teoribaserade- och beteendeinriktade interventionsprogram i allmäntandvården.

FAKTA

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle, är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 550 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning.