Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationella gästforskare lyfter arkivens betydelse

Publicerad

I höst gästas Humanistiska fakulteten av två internationella forskare från University College London: Anna Sexton och Alda Terracciano. De forskar bland annat om arkiveringens utmaningar i en allt mer digitaliserad värld.

Anna Sexton och Alda Terracciano är placerade på institutionen för kulturvetenskaper under tre veckor vardera och kommer att bidra till forskningsmiljön där. Bland annat kommer de att delta i två högre seminarier, samt i forskningsinitiering som drivs av institutionen, Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Centrum för digital humaniora.

Sexton och Terracciano kommer dels att presentera sin egen forskning om arkiveringens betydelse och utmaningar i en allt mer digitaliserad värld, dels bidra till arbetet med pågående ansökningar för Göteborgs universitets samverkansprojekt Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS 400). Projektet syftar bland annat till att tillgängliggöra arkivmaterial och forskningsresultat kring Göteborgs historiska och nutida urbana kultur.