Bild
Professor Alexandre Antonelli åker till FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i Skottland.
Professor Alexandre Antonelli åker till FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow.
Foto: GU
Länkstig

Hoppas på resultat

Publicerad

Professor Alexandre Antonelli åker till FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november. Han är professor i biologisk mångfald och systematik vid Göteborgs universitet och University of Oxford och forskningschef vid Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien.

Vad kommer du att göra på klimatmötet i Glasgow?

– Jag kommer att representera min huvudarbetsgivare, Royal Botanic Gardens Kew i Storbritannien. Vi är officiella partners med United Nations Framework Convention on Climate Change och kommer att ha en särskild installation i FNs paviljong i den blåa zonen, där världsdelarna kommer att samlas och alla viktiga möten och beslut kommer att ske. Vi blir den enda brittiska organisationen som får närvara där, tillsammans med Google, Facebook och Bloomberg. Mina forskarkollegor och jag kommer att visa ett antal växter för att illustrera potentialen av lösningar till klimatkrisen baserade på naturen och vi kommer att hålla presentationer och ordna olika evenemang.

Vad har du för förhoppningar på mötet?

– Jag hoppas att det blir riktigt konkreta planer och inte bara fina tomma ord, och att planerna har en ordentlig ekonomisk och social förankring. Det måste bli större fokus på internationellt samarbete och planer som gynnar klimatet, naturen och människorna. Jag är med på ett flertal diskussioner om detta och vi hoppas att beslutsfattarna är villiga att lyssna.

Hur kommer klimatmötet att sätta fokus på ditt forskningsfält biologisk mångfald?

– Det är nu uppenbart att man inte ska försöka lösa klimatkrisen utan att samtidigt gynna den biologiska mångfalden, och tvärtom. Detta visas av flera rapporter och studier.

– På Kew har vi arbetat med att ta fram riktlinjer för trädplanteringsprojekt som gynnar dessa två aspekter och detta har nu skrivits under av flera tusen organisationer och privatpersoner men detta budskap behöver nu även omfamnas av politikerna.  

Kontakt: a.antonelli@kew.org (cc till Alexandre Antonellis assistent: Eileen McManus E.McManus@kew.org), Tel. +44 7384877664

AV: Carina Eliasson

Länkar för mer information om klimatmötet och biologisk mångfald:

Faktaruta/Kort biografi

Alexandre Antonelli - kort biografi

Professor Alexandre Antonelli är vetenskapsdirektör vid Royal Botanic Gardens, Kew. Han är också professor i biologisk mångfald och systematik vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid institutionen för växtvetenskap vid Oxfords universitet. Han är grundare till Göteborgs globala biodiversitetscenter och har även verkat som vetenskaplig kurator för Göteborgs botaniska trädgård.

Antonellis uppdrag är detsamma som RBG Kew: att förstå och skydda biologisk mångfald för människors välbefinnande och framtiden för allt liv på jorden. För detta ändamål studerar han distribution, utveckling, hot och hållbar användning av arter och utvecklar metoder för att påskynda vetenskaplig upptäckt och innovation. Hans forskning fokuserar på tropikerna, där de flesta arter förekommer och hoten är mest akuta. Senast har han varit särskilt intresserad av tillämpningen av maskininlärningstekniker för forskning och bevarande av biologisk mångfald. Han har publicerat över 170 peer-reviewed vetenskapliga artiklar och bokkapitel och hans arbete har citerats över 11 000 gånger.

Läs mer om Alexandre Antonellis arbete: