Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Bäck står vid en träningscykel i en fysioterapi-lokal
– Att som fysioterapeut beviljas ett sådant här fint anslag känns kul och jag hoppas att det kan inspirera andra vårdprofessioner att också söka stora anslag, säger Maria Bäck, mottagare av Hjärt-Lungfondens nyinstiftade Preventionsanslag.
Foto: Marie Ullnert via Hjärt-Lungfonden
Länkstig

Hon är först att få nyinstiftat preventionsanslag

Publicerad

Det finns stark evidens för hälsovinsterna med strukturerad fysisk träning inom hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt. Trots det deltar endast 19 procent av patienterna i sjukhusens program.

– Det är en mycket låg siffra. Nu under pandemin har situationen blivit ännu värre då i princip all träning på sjukhus är inställd, säger docent och fysioterapeut Maria Bäck - första mottagaren av Hjärt-Lungfondens nyinstiftade och 6 miljoner kronor stora preventionsanslag.

I det beviljade projektet ”Nya metoder för utvärdering och behandling med fysisk aktivitet och träning efter hjärtinfarkt” undersöks i vilken utsträckning modern teknik medför ökad tillgänglighet till fysisk träning för hjärtinfarktspatienter. I första delen av studien testas och utvärderas fysioterapeutledd gruppträning via videolänk. Patienterna kan koppla upp sig och vara med på träningen från hemmet eller annan egen vald plats. Projektets pilotstudie 2020 på Sahlgrenska universitetssjukhuset visade lovande resultat och idag har 27 sjukhus från hela landet anmält sig för att vara med i den nationella studien.

– Det som driver mig inom forskningen är att hitta kliniskt relevanta frågeställningar, få möjlighet att genomföra projekten och sedan implementera resultaten i kliniken så att de kommer patienterna till nytta, säger Maria Bäck, affilierad vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin och kliniskt verksam fysioterapeut inom hjärtrehabilitering vid Sahlgrenska sjukhuset.

I den andra delen av studien kommer forskarna med hjälp av accelerometri att mäta och kartlägga studiedeltagarnas fysiska aktivitet och stillasittande efter hjärtinfarkt oberoende av rehabiliteringsprogram. Målet är att kunna ta fram personcentrerade och mer effektiva råd om fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt.

– Jag tror att de bästa forskningsidéerna kommer från de personer som träffar patienter regelbundet, säger Maria Bäck, som också sitter i styrgruppen i det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART, är koordinator för det nationella nätverket för fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering och har ett stort nationellt nätverk med både kliniska och forskningsrelaterade samarbeten.

– En styrka i projektet är både mitt och projektgruppens stora nationella nätverk, vilket skapar goda förutsättningar för att genomföra studien och implementera resultaten.

Om Hjärt-Lungfondens Preventionsanslag

Det nya anslaget till forskning på levnadsvanor med stöd av Norheds stiftelse kommer att delas ut i tre år med start 2021. Anslaget är totalt sex miljoner kronor stort och fördelas som två miljoner årligen under tre år. Det här året skickades 58 ansökningar in och sex forskare kallades till intervju. En nordisk bedömningsgrupp med 5 ledamöter (3 från Finland, 1 från Norge, 1 från Finland) bedömde ansökningarna och genomförde intervjuerna.

Medsökanden i projektet ”Nya metoder för utvärdering och behandling med fysisk aktivitet och träning efter hjärtinfarkt”

  • Margret Leosdottir, docent, kardiolog, Lund universitet, Skåne Universitetssjukhus Malmö
  • Emil Hagström, docent, kardiolog, Uppsala universitet och Uppsala Universitetssjukhuset
  • Stefan James, professor, kardiolog, Uppsala universitet och Uppsala Universitetssjukhuset
  • Maria Hagströmer, professor, fysioterapeut, Karolinska institutet

TEXT: JENNY MEYER

Marias tips för att lyckas med projektansökan
  • Först och främst: ha en bra projektidé och projektgrupp!
  • Lägg tid på skrivprocessen. Se till att det tydligt framgår vad du vill göra, varför det är viktigt och hur det ska gå till.
  • Inför intervju med bedömargrupp: Fråga andra duktiga forskare som inte är verksamma inom samma område om de vill lyssna på din presentation och sedan ge dig tips.
  • Var dig själv under intervjun och tro på ditt projekt. Då kommer ditt engagemang för projektet att lysa igenom