Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Max Petzold står i en korridor
Max Petzold tycker att fler ska ansöka om nätverksbidraget Research Links för att kunna planera stora forskningsprojekt på ett bättre sätt. Tillsammans med forskarkolleger i Somalia och Kenya har han själv just fått ett sådant anslag.
Foto: GU
Länkstig

Han får anslag för att planera kommande forskningsprojekt

Publicerad

Max Petzold, professor i hälsovetenskaplig statistik vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, har beviljats drygt 650 000 kronor från Vetenskapsrådets nätverksbidrag Swedish Research Links. Utöver att han är glad över anslaget vill han uppmuntra fler att ansöka om medel från just Research Links.

– Det här är egentligen ett anslag som man använder för att genomföra en god planering av ett kommande forskningsprojekt, så att man förbättrar möjligheterna att göra en riktigt bra, större ansökan. Runt 30-40 procent av dem som ansöker om medel från Vetenskapsrådets Research Links får sin ansökan beviljad. Det är en stor andel och därför tycker jag att fler borde söka.                               

Forskningsprojektet som det här gäller heter Förbättrad tillgång till hälsovård för nomader i Somalia. Vad handlar det om?

– I Somalia är runt 25 procent av befolkningen nomader. Det är en utsatt grupp eftersom det är svårt att erbjuda hälso- och sjukvård till personer som inte bor på samma plats hela tiden. Vi vill öka förståelsen för de särskilda problem som finns i och med att de inte tillhör något särskilt sjukhus eller vårdcentral, och kring vilka lösningar som skulle kunna fungera för att stärka hälso- och sjukvård för nomader i Somalia.

– På sikt skulle det rent konkret kunna handla om interventioner för att förbättra mödravården och för att kunna behandla återkommande infektionssjukdomar som lunginflammation eller malaria, och att bygga upp en grundläggande barnhälsovård.

Nätverksbidraget från Research Links är på 666 000 kronor, hälften för 2021 och resten för 2022. Hur långt räcker det?

– Eftersom det är medel som enbart ska användas för att under två år planera ett större forskningsprojekt så tänker jag att det är en väldigt bra grund. En viktig del är att forskare från Sverige, Somalia och Kenya ska bygga ett nätverk tillsammans med representanter för nomadpopulationen och hälsoministeriet i Somalia. Vi kommer att anordna workshops och börja bygga på en kunskapsbank som Somalia förhoppningsvis har nytta av under lång tid.                              

– Tack vare anslaget har vi nu möjlighet att arbeta fram en väl underbyggd ansökan till det större projektet, som vi troligen kommer att söka från Wellcome Trust. I det perspektivet kan den här typen av anslag spela en stor roll, så jag uppmuntrar fler att ansöka om de här medlen.

TEXT: ANNA VÖRÖS

FAKTA SWEDISH RESEARCH LINKS
  • Ansökningsperioden för nätverksbidraget Swedish Research Links brukar vara under senvinter/vår. 2020 öppnade ansökningsperioden den 26 februari. På Vetenskapsrådets webbplats kan du läsa mer om Research Links.
  • Det är Vetenskapsrådet som bedömer ansökningarna som kommer in. Forskningsanslagen kommer från den statliga biståndsmyndigheten SIDA.
  • Hela listan med dem som beviljades nätverksbidrag Swedish Research Links hösten 2020 (på Vetenskapsrådets webbplats).