Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gymnasister träffar experter i digitala möten

Publicerad

På grund av Coronakrisen genomfördes idag digitalt den första delen av ett ”Globalt klassrum för internationellt samarbete” inom det Erasmusfinansierade projektet VIRTUE-s.

Ett rutnät med 17 personer framför kameror som undervisas digitalt.

VIRTUE är ett skolprojekt där eleverna får möjlighet att undersöka vad som växer på utplacerade plastskivor i olika vattenmiljöer. Men på grund av Coronakrisen kommer nu digitala mötena att ersätta delar i projektet, som inte längre kan genomföras på grund av att eleverna tvingas arbeta hemifrån.

Elever från skilda nationer träffas digitalt

Under fem måndagar kommer runt 90 gymnasieelever från Spanien, Sverige och Tyskland, samt gymnasielärare och forskare inom VIRTUE-projektet, att träffas under en timme i konferenssystemet Zoom.

Mötena inleds med en tjugo minuters föreläsning, som ges av en representant för VIRTUE-s och sedan delas eleverna in i tio grupper för gruppdiskussioner i 20 minuter. Därefter samlas alla deltagare i samma digitala rum, där varje grupp presenterar vad de kommer fram till.

Projektledarna Susan Gotensparre och Mikael Olsson berättar:
– Det här en unik satsning. Vi fick snabbt tänka om för att kunna ge alla de engagerade eleverna en ersättning för den nu inställda sommarskolan med experter, som skulle ha ägt rum på Öckerö i maj. Nu får eleverna möta och diskutera med dem, trots allt!

All kommunikation på engelska

Föreläsningarna inom det ”Globala klassrummet” handlar om samarbetsaspekter och medieproduktion, ekologi, biodiversitet, havsmedvetenhet och inkluderar speciellt framtagna uppgifter som ska lösas av eleverna.

Både föreläsningar och elevuppgifter är kopplade till de lokala läroplanskraven. All kommunikation i denna satsning sker på engelska, men VIRTUEs webbresurser finns på fem språk, inklusive svenska.

VIRTUE är ett skolprojekt, där elever kan undersöka vad som växer på utplacerade plastskivor i olika vattenmiljöer. Genom projektet får eleverna stora möjligheter till ett undersökande arbetssätt, att genomföra experiment och mätningar i fält och i klassrummet eller laboratoriet och att tolka och skriva rapporter om resultaten. Idag har VIRTUE deltagare från 24 länder.

Kontakt: Susan Gotensparre och Mikael Olsson genom virtue-s@bioenv.gu.se
Intresserade erbjuds möjlighet att följa de kommande digital mötena som observatörer.

Läs mer om Virtue-s>>

Mer info>>