Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU utökar kompletterande utbildning för personer med utländsk examen

Publicerad

Göteborgs universitet har fått utökat uppdrag av regeringen att utforma nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Det gäller utbildningar till apotekare, biomedicinska analytiker och socionomer.

Regeringen har gett flera lärosäten i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen, bland annat till apotekare, arkitekt, ingenjör och sjuksköterska. Göteborgs universitet har fått tre av dessa uppdrag: apotekare, biomedicinsk analytiker samt socionom.

– Göteborgs universitet har redan gedigen erfarenhet av kompletterande utbildningar för till exempel läkare och annan vårdpersonal. Vi välkomnar dessa nya uppdrag och ser att vi genom det har goda möjligheter att bidra till etablering och integration, säger prorektor Helena Lindholm.

– Samtidigt är det viktigt både för Göteborgs universitet som enskilt lärosäte och för landet som helhet att i de nya satsningarna ta tillvara tidigare erfarenheter och kompetens på området.

De nya kompletterande utbildningarna ska motsvara högst två års heltidsstudier.

Pressmeddelande från Regeringen:
19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen