Bild
Ukrainas flagga
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

GU satsar fem miljoner för att ta emot ukrainska gästforskare

Publicerad

Idag fattade rektor Eva Wiberg beslut om en särskild avsättning för gästforskare från Ukraina. Sammanlagt fem miljoner viks åt universitetets åtta fakulteter, som själva får bestämma hur de ska nyttja medlen.
– Vi har tagit fram denna satsning för att på vårt vis mildra effekterna av kriget, samtidigt som vi svarar mot verksamhetens vilja att bidra till den ukrainska akademins fortlevnad, säger Eva Wiberg.

Beslutet innebär att fakulteterna får dela lika på fem miljoner, vilket ger 600 000 kronor till varje fakultet samt en mindre summa till intresserade nationella enheter. Om en fakultet inte använder hela summan finns möjlighet att omdisponera till övriga fakulteter. Medlen avräknas i slutet av 2022 i samband med att fakulteterna redovisar hur de använts.

Snabbare process

Vanligtvis sker mottagande av riskutsatta forskare genom organisationen Scholars at Risk (SAR). Varje anställning föregås då av långa processer kring riskbedömning, urval, matchning och migrationsfrågor. Men de ukrainska forskare som berörs av massflyktsdirektivet behöver inte gå igenom riskbedömning i varje enskilt fall, berättar Karolina Catoni, biträdande enhetschef vid Göteborgs universitets International Centre och samordnare för SAR-Sverige.

– För att göra processen mer reaktiv och snabb har vi därför valt att lägga den särskilda satsningen utanför ordinarie SAR-process, säger Karolina Catoni.

Forskare från Ryssland och Belarus

Eva Wiberg är tydlig med att forskare i Ryssland och Belarus som är kritiska till invasionen av Ukraina också kan ha behov av akademiska fristäder. De omfattas dock inte av den särskilda avsättningen.

– I de fallen behöver man göra en riskbedömning på individuell nivå, vilket bäst görs av Scholars at Risks huvudkontor i New York som har stor expertis inom området, säger hon.

För mer information:

Karolina Catoni, telefon:  076-618 2679, e-post: karolina.catoni@gu.se