Bild
Bild på en sandlåda med en leksakstraktor
Träd skänker den bästa skuggan över en sandlåda på förskolegården som annars riskerar bli en miljö som skapar värmestress för barnen.
Foto: Olof Lönnehed
Länkstig

GPS visar hur barnen rör sig på varma förskolegårdar

Publicerad

Det kan bli varmt på förskolegårdarna under sommaren. Forskare från Göteborgs universitet undersöker nu hur barnens utelek påverkas av värmestress genom att hänga på dem gps-sändare och pulsmätare. På så vis kan de mäta hur barnens rörelsemönster och välbefinnande påverkas när solen gassar.

Det kan bli rejält varmt i solen på sommaren och till skillnad från en vuxen som kan välja att dra sig undan i skuggan när solen skiner, har barn på vissa förskolor begränsad tillgång till svalka på den inhägnade gården. Dessutom har små barn inte förståelsen att söka sig till skuggiga områden vid varmt väder. De leker vidare i den soliga sandlådan eftersom det är där leken pågår. 2019 undersöktes hur stor del av gårdarna på 438 förskolor i Göteborg som erbjöd skugga i tillräcklig omfattning. Studien visade att en majoritet inte ger tillräckligt med skugga och att hettan därför begränsar barnens utelekar.

Pulsmätare och gps

– Vi vet att Göteborgs kommun tar problemet på allvar och planerar för mer skugga när nya förskolor startar, säger Fredrik Lindberg, forskare i stadsklimat.

Bild
Porträttbild på Nils Wallenberg
Nils Wallenberg.
Foto: Olof Lönnehed

I en ny studie görs nu mätningar barn i åldern 5–6 år på en förskola i Göteborg. Under några junidagar, gärna med soligt väder, får de bära gps-sändare och pulsmätare under eftermiddagens utelek. En mobil väderstation registrerar aktuell temperatur, vind, luftfuktighet och solinstrålning. Mätningarna gör att forskarna kan studera hur barnen rör sig beroende på hur hög värmestress det är vid mättillfället.

– Genom att samla in datan kan vi se om barnen söker mer skugga när det är varmt ute och hur värmen på gården påverkar deras välbefinnande. Det kan ge ett underlag när samhällen planerar nya förskolor till exempel, säger Nils Wallenberg, som snart disputerar med en avhandling om effekterna av värmestress i stadsmiljöer.

Vidare studier ska ske på äldre

På grund av klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli allt vanligare, mer intensiva och längre. Därför blir det allt viktigare att utforma utomhusmiljöer med god tillgång till skugga och svalka, inte bara för barn utan också för andra grupper i samhället. Därför tar forskargruppen sikte på att framöver undersöka hur värmestress påverkar äldre människors vardag i stadsmiljön.   

Forskningsprojektet kring förskolors utemiljö är ett samarbete mellan Institutionen för geovetenskaper och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Video (1:21)
Nils Wallenberg om forskningen

Kontakt: Nils Wallenberg, doktorand i naturvetenskap med inriktning geografi, telefon: 031-786 50 75, e-post: nils.wallenberg@gvc.gu.se