Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCCs position paper, den mest citerade artikeln varje år sedan 2011 - utnämns till Golden Paperlden Paper

”Vad är det för skillnad på patientcentrerad och personcentrerad vård?” Denna fråga var vanlig när GPCC bildades för snart 10 år sedan. År 2011 beslutade därför GPCCs ledningsgrupp att skriva ett s.k ”position-paper” dvs informera omvärlden om hur GPCC definierar och operationaliserar personcentrerad vård, Person-centred care – Ready for Prime Time.

- Vi ville med artikeln skapa en gemensam deklaration för hur vi såg på personcentrerad vård, berättar Inger Ekman. Det var också viktigt att visa att detta är en etik och människosyn som många discipliner kan enas om och ställa forskningsfrågor utifrån, därför bestod gruppen av en rad forskare från olika områden och som blev medförfattare till artikeln. Exempel på discipliner som var representerade är omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi, medicin, filosofi, ekonomi, logopedi och psykologi.

Höjt impact factor - får specialpris

Artikeln publicerades i European Journal of Cardiovascular Nursing år 2011 och har varit tidskriftens mest citerade varje år sedan dess och bidragit till att höja tidskriftens impact factor. Tidskriften har nu beslutat att hedra artikeln med ett specialpris, de har utnämnt den till deras Golden Paper. Ett diplom kommer att delas ut till Inger Ekman vid Europeiska Kardiologförenings stora konferens i Paris efter sommaren.

Inger Ekman med diplom från 2014

På bilden syns Inger Ekman med ett diplom för artikeln från 2014. Foto: Jeanette Tenggren Durkan

- Det är ju fantastiskt roligt att den har fått ett sådant genomslag och att den fortfarande läses och citeras så flitigt och är relevant nästan 10 år efter det att vi skrev den, säger Inger Ekman. Jag är naturligtvis mycket hedrad.

Länk till artikeln Person-centred care- Ready for prime time.