Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsforskare blir forskningschef för världens största botaniska trädgård

Publicerad

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för globala biodiversitetsstudier, tar nu över jobbet som forskningschef för Kew Gardens.

Alexandre Antonelli

 

Royal Botanic Gardens, Kew, i västra London har över 1000 anställda och 500 frivilliga arbetare. Trädgården har funnits i 259 år och har världens mest omfattande samling av växter och svampar. Här finns 30 000 arter under odling, över sju miljoner herbariumväxter, 1,2 miljoner svampar, 50 000 DNA- prover och två miljarder frön från 36 000 arter. Över 300 forskare arbetar med att kartlägga den biologiska mångfalden runt om i världen, med samarbeten i 110 olika länder.

– Det är en otrolig ära och fantastisk möjlighet att få leda en sådan viktig verksamhet. Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot mänskligheten och den botaniska och mykologiska forskningen kan förse beslutsfattare med den information de behöver för att säkra en hållbar samhällsutveckling, säger professor Alexandre Antonelli.

Uppdraget består i att sätta kurs för Kew Gardens forskning genom att utveckla visioner och konkreta mål, vidareutveckla samlingarna, etablera internationella samarbeten, och bygga upp en laboratorieverksamhet i världsklass. Alexandre Antonelli kommer också att fortsätta bedriva egen forskning inom tropisk mångfald och evolution.

–Det är ju en stor ära för Alexandre och det måste vara fantastiskt för honom. Och det är glädjande för oss i den bemärkelsen att Kew rekryterar sin nya chef från Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Samtidigt är det också en stor förlust för institutionen och fakulteten när vi mister en av våra framgångsrika forskare. Men vi hoppas att han ska kunna ha kvar någon form av koppling till Göteborgs universitet. Vi önskar honom förstås lycka till, säger Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Forskning som fått genomslag

Alexandre Antonelli disputerade vid Göteborgs universitet 2008. Efter en post-dok vistelse i Schweiz fick han jobbet som intendent för Göteborgs botaniska trädgård 2010 och började bilda en egen forskargrupp vid Göteborgs universitet, där han hittills handlett över 65 studenter och post-doktorer.

Hans forskning har fått stort genomslag och han har tilldelats ett flertal priser och stora forskningsanslag, från bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han har också varit aktiv ledamot inom Sveriges unga akademi, ordförande för samarbetsrådet mellan Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård, och temaledare inom BECC-samarbetet (Biodiversity and Ecosystems in a Changing Climate) mellan Lunds och Göteborgs universitet.

Under senare år har Antonelli främst jobbat med att bygga upp Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC), en centrumbildning med 13 partnerorganisationer i Västsverige, vars syfte är att stärka biodiversitetsforskningen och öka samverkan med samhället. Centrumet har nyligen flyttat in i nya lokaler på Botaniska trädgården och har, tack vare flera utåtriktade aktiviteter och vetenskapliga publikationer, fått stor uppmärksamhet i pressen och inom forskarsamfundet.

– Samtidigt som det är en stor förlust att Alexandre lämnar vårt universitet så är jag oerhört glad för hans skull. Nu ska vi se till att fortsätta att utveckla det viktiga samarbete som han har byggt upp mellan vårt universitet och Göteborgs botaniska trädgård, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Alexandre Antonelli tillträder den nya tjänsten den förste februari 2019.

Kontakt:

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, mobil: 0703- 98 95 70, e-post: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se

Hemsidor: http://antonelli-lab.net samt www.ggbc.gu.se | www.kew.org