Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet utreder oredlighetsärende åt KI

Publicerad

Karolinska institutet (KI) har tagit emot en anmälan gällande misstänkt oredlighet i forskning. På grund av att anmälan rör en person i ledningen har KI vänt sig till Göteborgs universitet med en förfrågan om att utreda och handlägga anmälan.

Nu har lärosätena skrivit under en överenskommelse som sätter ramarna för hur det ska gå till.

– Vi kommer att bistå med kompetens och genomföra en utredning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Ett utlåtande ska tas fram med motivering och slutsats kring frågan om oredlighet i forskning.

Utlåtandet kommer när det är klart att lämnas över till Karolinska institutet för vidare hantering och beslut.