Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet på Bokmässan: Makten över staden

Publicerad

Samtalsledare Johannes Lindell och forskarna Catharina Thörn och Ove Sernhede.I de fattigaste stadsdelarna är medellivslängden 9 år kortare än i de rikaste. Och allt färre ungdomar från utsatta områden går vidare till gymnasiet. Det berättade Ove Sernhede och Catharina Thörn vid ett arrangemang under torsdagen på Bokmässan.

Det var institutionen för kulturvetenskaper som bjudit in Catharina Thörn, sociolog, och Ove Sernhede, professor i socialt arbete, till samtal på Bokmässan. Temat var makten över staden.

– När Janne Josefsson 1987 gjorde ett program om femmans spårvagn kunde han berätta om de stora klyftorna mellan Biskopsgården och Örgryte. Risken för en artonåring att bli arbetslös var exempelvis dubbelt så stor i Biskopsgården. Nu, snart 30 år senare, är arbetslöshetsrisken hela 4–5 gånger högre i de mest utsatta stadsdelarna och 40–45 procent av 20–25 åringarna där varken jobbar eller studerar. Också klyftorna när det gäller inkomster och hälsa ökar, i de fattigaste förorterna är exempelvis medellivslängden 9 år kortare än i Långedrag och Hovås.

Men det Ove Sernhede ändå reagerar starkast på är utvecklingen inom skolan.

– När Janne Josefsson gjorde sitt program trodde ungdomarna fortfarande att de genom utbildning kunde få det bättre. Idag har 40–65 procent av niondeklassarna i de mest utsatta områdena inte betyg som ger dem rätt att söka vidare till gymnasiet. Staden glider isär och den sociala gemenskapen spricker.

Catharina Thörn berättade hur synen på staden förändrats, från att ha varit en plats för produktion till en plats för konsumtion.

– Denna utveckling, då själva stadsrummet blivit en del av konsumtionen, slog igenom i Sverige på 1990-talet. Ett exempel är den nya älvstaden där centrala Hisingen beskrivs som en del av city.

Olika urbana rum har uppstått i spåren av den ekonomiska krisen.

– Beroende på var i Göteborg man bor upplevs staden som väldigt olika. Det var något jag upptäckte när jag skrev min avhandling om hemlöshet och sedan studerat vidare. Att lämna förorten och flytta in till centrum har blivit allt svårare.

Samtalsledare var Johannes Lindell. Ett fyrtiotal åhörare har lockats till institutionen för kulturvetenskapers monter som skapats av institutionens egna studenter.