Länkstig

Göteborgs universitet kammar hem stort Erasmus+ anslag

Publicerad

Göteborgs universitet och Eutopia-alliansen blir ett av sjutton pilotprojekt som får finansiering av EU-kommissionen inom ramen för det nya prestigeprogrammet ’European Universities’. Utlysningen syftar till att skapa fördjupade och strategiska samarbeten för att anta de samhällsutmaningar som Europa, och den europeiska universitetssektorn, står inför.

Rektor Eva Wiberg.– Det är ett fantastiskt besked och mycket hedrande att vara en av de första europeiska allianserna som får möjlighet att göra en strategisk satsning på Europa, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.

Idag meddelade EU-kommissionen vilka europeiska universitetssamarbeten som blir en del av det första Erasmus+ European Universities-initiativet. Initiativet är utformat för att öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och andra medarbetare inom alliansens universitet, och för att utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft i den europeiska högre utbildningen.

– De här 17 allianserna sammanför olika typer av universitet från hela EU, och kan bli förebilder som kan hjälpa oss att lyfta kvaliteten på den högre utbildningen i Europa, sa Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och sport, vid en presskonferens idag.

Stora möjligheter för ökad internationalisering

'European Universities' ska fungera som universitetssamarbeten där studenter, doktorander och medarbetare kan röra sig fritt mellan den egna alliansens universitet. Till exempel kommer kursplaner att vara flexibla, så att studenterna kan skräddarsy sin utbildning. 'European Universities' ska också bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i lärosätenas regioner.

– Att Eutopia får bli ett av de 'europeiska universiteten' innebär stora möjligheter att öka vår internationalisering och underlättar vår vision att studenter, lärare, forskare och andra medarbetare ska kunna röra sig fritt mellan alliansens lärosäten, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.

Av 54 ansökningar får 17 europeiska universitetssamarbeten anslag från European Universities-initiativet. Totalt fördelas upp till 85 miljoner euro till allianserna – upp till 5 miljoner till varje allians.

Fakta Eutopia

Eutopia består av sex europeiska lärosäten som har en långsiktig vision om att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare. År 2050 ska en student lätt kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning och sen ta examen. 

Alliansen består idag av 165 000 studenter, 30 000 medarbetare och 90 000 alumner, och har forskningscentra inom 760 områden.

Följande universitet ingår i Eutopia:

  • Vrije Universiteit, Belgien
  • Univerza v Ljubljani, Slovenien
  • Université Paris Seine, Frankrike
  • Universitat Pompeu Fabra, Spanien
  • University of Warwick, England
  • Göteborgs universitet, Sverige