Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet får tre av Riksbankens fyra Flexit-satsningar

Publicerad

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fyra nya så kallade Flexit-forskare. Tre av dem kommer från Göteborgs universitet. De får nu möjlighet att under tre år forska i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Flexit-satsningen är ett sätt att föra samman forskare inom humaniora-samhällsvetenskap med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Årets satsning, som är den sjätte i ordningen, innebär att fyra forskare, samtliga kvinnor, får möjlighet att under tre år samarbeta med organisationer utanför universitetet. Tre av dessa forskare kommer från Göteborgs universitet, bland andra Pia Nykänen, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

– Jag tillträder tjänsten i slutet av september och kommer att jobba vid något som kallas Råd och stöd vid Linköpings kommun. Bland annat ska jag undersöka delat beslutsfattande inom socialtjänsten. Precis som inom vården, där det ju är viktigt att patienten är med och fattar beslut om sin egen behandling, är tanken att även socialtjänstens brukare ska ha ett inflytande över de beslut som rör dem. Det är en del av något som kallas evidensbaserad praktik och är tänkt att leda till bästa möjliga sociala service.

Flexit-tjänsten innebär att forskaren de första två åren ägnar 75 procent av sin tid åt forskning på arbetsplatsen och 25 procent åt att faktiskt också tjänstgöra på platsen.

– Tredje året är man tillbaka på sitt lärosäte och fortsätter forska på 75 procent, i ständig kontakt med den arbetsplats man varit på. Övriga 25 procent ska användas till arbete på institutionen. Det innebär ett väldigt spännande sätt för forskare att samverka med det övriga samhället och just den tjänst jag fått passar mig som hand i handske eftersom jag nyligen skrivit en rapport om socialtjänsten.

Övriga Flexit-forskare från Göteborgs universitet är Stina Hansson, universitetslektor vid institutionen för globala studier, och Kristina Lindström, universitetsadjunkt vid institutionen för ekonomi och samhälle. Stina Hansson kommer att forska om tillit och kollektivt agerande för att minska ojämlikhet i hälsa i Angered och Kristina Lindström ska ägna sig åt hållbar turism i Västsverige.
Den fjärde Flexit-forskaren är Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.

Fakta: Flexit-programmet är ett pilotprojekt med syfte att bygga broar mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet/offentlig sektor. Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till en akademisk institution där kontakterna med företaget/organisationen fortsätter. Riksbankens Jubileumsfond står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget/organisationen står för lön för resten av anställningen.