Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet deltar i utbildningssatsning inom AI

Publicerad

Regeringen satsar 40 miljoner på högskoleutbildning inom artificiell intelligens (AI). Göteborgs universitet är ett av sju lärosäten som ingår i satsningen, som ska bidra till att möta arbetsmarknadens behov av omställning och fördjupade kunskaper inom AI.

– Digitalisering och AI är något som påverkar hela samhället idag och här behöver vi utbildning och forskning som hjälper oss förstå vad som pågår runtomkring oss, säger Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan på Göteborgs universitet.

Det finns ett stort behov av fördjupade kunskaper om AI på arbetsmarknaden och i det övriga samhället i Sverige. Diskussioner om hur detta behov ska tillgodoses har förts mellan regeringskansliet och sju svenska lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Diskussionen har fokuserat på de behov som finns inom industri och offentlig sektor vad gäller fort- och vidareutbildning för att ställa om och anpassa verksamheter utifrån den pågående teknologiska förändringen. Målet är att ta tillvara på potentialen i den nya tekniken och därmed öka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar.

Regeringens särskilda satsning på vidareutbildning inom AI omfattar totalt 40 miljoner kronor för åren 2018 och 2019. Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen som ska utformas så att fler lärosäten kan ansluta efterhand.

För Göteborgs universitet är det mycket viktigt att delta i olika satsningar för att öka kunskapsbildningen om AI i samverkan med andra lärosäten, näringslivet och offentlig sektor.

− Vid Göteborgs universitet kommer vi att arbeta med anpassning av kurser inom AI som redan finns men framförallt se till att ge förutsättningar för utveckling av breda utbildnings- och forskningsområden för att formulera nya tvärvetenskapliga forskningsbaserade kurser i samverkan med det omgivande samhället, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

Regeringen satsar 40 miljoner kronor på vidareutbildning inom AI (pressmeddelande från regeringen)