Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborg får riksidrottsuniversitet

Publicerad

SimmerskaIdag undertecknas avtalet som gör Chalmers och Göteborgs universitet till riksidrottsuniversitet. Samtidigt inleds Elitidrottskonferensen i Göteborg, som för första gången arrangeras i nära samarbete med universitet.

Riksidrottsförbundet arrangerar vartannat år Elitidrottskonferensen, och den har alltid tidigare hållits i Stockholm. Nytt för i år är att den hålls i Göteborg, i mycket nära samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers. De båda universiteten har stått för den största delen av innehållet, arrangemanget och organisationen.

Inbjudna är specialidrottsförbundens elitansvariga, sportchefer, förbundskaptener, landslagstränare, resursteam och övrig organisation för elit- och landslagsverksamhet, samt akademiker med intresse av forskning kring elitidrott. Konferensen hålls på Chalmers och temat är teknologi.

En punkt på programmet under konferensen är undertecknandet av avtalet som gör Göteborgs universitet och Chalmers till riksidrottsuniversitet. Det är en ny satsning som ska underlätta för elitidrottare att samtidigt studera på universitet. Satsningen kommer också att ge utökade möjligheter till akademisk tränarexamen och kommer att förbättra samarbetet inom den praktiknära idrottsforskningen.

Målen är bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva, och förhoppningsvis fler svenska medaljer i internationella mästerskap.

– Göteborgs universitet och Chalmers är mycket starka spelare inom både utbildning och forskning, säger Peter Mattsson, idrottschef på Svenska Riksidrottsförbundet. Vi är väldigt glada över att man vill använda sin kompetens för att ytterligare stärka idrotten, genom att både ledare och aktiva får fantastiska möjligheter till ytterligare förkovran.

Elitidrottande studenter antas på lika villkor som övriga studenter. För att de ska kunna fortsätta med sin sportsatsning kommer universiteten att underlätta för dem genom flexibla och anpassade studier. För många elitidrottare kan det handla om ganska enkla lösningar som att läsa vissa kurser på distans eller studera mer intensivt under vissa perioder. För vissa kan det vara aktuellt med fördröjd studietakt, och för att göra detta möjligt upprättas en individuell studieplan i samarbete med studenten.

Chalmers driver sedan 2011 flera projekt för forskning inom sportteknologi. Forskningen har kommit längst inom simning, segling och hästsport, men även friidrott och innebandy ingår.

– Nu tar vi nästa steg inom samarbetet med idrotten, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på Chalmers. Förutom att underlätta för elitsatsande studenter att genomföra sina studier fortsätter vi utveckla sportteknologiforskningen och möjliggöra för studenter att delta i projekt i samband med det.

Vid Göteborgs universitet har utbildning och forskning inom idrottens område bedrivits sedan lång tid tillbaka. Men nu går universitetet vidare med ökad samverkan med idrottsrörelsen. Möjligheterna för praktiknära idrottsforskning ökar och universitetet får nu mycket goda möjligheter till testverksamhet och uppföljning av elitidrottare.

– Universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet får i och med den här satsningen en ny dimension, säger Mette Sandoff, vicerektor med ansvar för utbildning på Göteborgs universitet. Att få dra fördel av Göteborgs universitets och Chalmers samlade kunskap på området, att få samarbeta med idrottsrörelsen och att gemensamt få uppmärksamma Göteborg som stad när det gäller idrott och akademi är mycket positivt.

Verksamheten inom riksidrottsuniversiteten startar hösten 2015.

Journalister är välkomna att delta på konferensen. För mer information om program och tider se: http://elitidrott2015.se

Fakta
1972 startade riksidrottsgymnasiesystemet. Riksidrottsförbundets satsning utökas nu med riksidrottsuniversiteten som kommer att finnas på tre platser i landet; i Göteborg (Chalmers och Göteborgs universitet), i Stockholm (Kungliga Tekniska Högskolan och Gymnastik- och Idrottshögskolan) samt i Umeå (Umeå universitet).

För mer information kontakta

  • Claes Annerstedt, prefekt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, 073–987 63 74, claes.annerstedt@ped.gu.se
  • Magnus Karlsteen, viceprefekt för nyttiggörande på institutionen för teknisk fysik vid Chalmers, 073–079 42 47, mkn@chalmers.se
  • Maria Knutson Wedel, Chalmers vicerektor för utbildning, 076–879 71 29, maria.wedel@chalmers.se
  • Peter Mattsson, idrottschef på Svenska Riksidrottsförbundet, 08–699 60 60, 070–615 05 71, peter.mattsson@rf.se