Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

God utdelning när Riksbankens Jubileumsfond fördelade forskningsmedel

Publicerad

Göteborgs universitet fick drygt 25 procent, drygt 74 Mkr, av medlen när Riksbankens Jubileumsfond, delade ut 290 Mkr till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.Totalt 61 projekt, varav tre större forskningssatsningar, beviljas anslag. En av de stora satsningarna gäller ”Varianter på demokrati (V-Dem)”, där forskare under ledning av professor Staffan I. Lindberg vid statsvetenskapliga institutionen vill ta fram bättre indikatorer på demokrati genom ett helt nytt mätinstrument som gör det möjligt att mäta fler aspekter av demokrati än tidigare. Projektet får 37,6 Mkr. Det är den största enskilda mottagaren av de inalles 21 projekt vid Göteborgs universitet som nu får medel från Riksbankens Jubileumsfond, RJ.

Kraftig ökning 2012-2013

Efter Vetenskapsrådet är RJ en viktig forskningsfinansiärerna för Göteborgs universitet.

– Jämfört med andra anslag som har varit stabila sedan 2009 har RJ:s anslag till Göteborgs universitet ökat väldigt kraftigt under 2012-2013, säger Mohammed Belhaj, forskningsrådgivare vid Forsknings- och innovationsservice vid GU.

– Det är svårt att spekulera i orsakerna till ökningen. Men vi på enheten har varit mer aktiva med stöd till forskarna och har bland annat organiserat seminarier där ansvariga från RJ har varit på GU och informerat våra forskare om vad som är viktigt att tänka på när man söker, säger han.

Tabell: Anslag från RJ till Göteborgs universitet 2006–2013, kr.

Tabell: Samtliga forskningsbidrag till Göteborgs universitet 2006–2013, tkr:

Övriga svenska: Mistra, Riksbankens Jubileumsfond, Wallenbergstiftelserna
Övriga statliga: FAS, FORTE, Stem, Formas, Sida, Vinnova
Utländska givare: Nordiska ministerrådet
Blå stapel = EU-anslag

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.