Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Global Week: En värld full av migranter

Publicerad

Ingela Winter-Norberg, Lisa Pelling och Göran Larsson

Nästan 60 miljoner människor befinner sig idag på flykt. Hur ska Sverige, Europa och övriga världen hantera denna katastrof så att det leder till något gott för alla, för flyktingarna, för deras ursprungländer och för mottagarländerna? Det var den brännande fråga som inledde årets Global Week på Göteborgs universitet.

Närmare 60 miljoner flyktingar innebär den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Men om man lägger till de cirka 250 miljoner arbetskraftsinvandrare och hela 700 miljoner människor som tvingas flytta för att få jobb inom länder som exempelvis Indien och Kina, innebär det att drygt en miljard människor idag är migranter.

– Vi diskuterar hur många flyktingar och hur mycket bistånd vi har råd med, förklarade Lisa Pelling från tankesmedjan Arena Idé. Men vi glömmer att migranterna själva, genom så kallade remitteringar, skickar tre gånger så mycket pengar till släktingar i sina hemländer som vårt bistånd.

Det gäller att fokusera på migrationens positiva sidor, som att människor kommer hit med olika talanger, begåvningar och höga ambitioner, menade Lisa Pelling.

– Vi borde genomföra tre åtgärder: skapa fler legala vägar in i Europa, respektera rätten till asyl samt försöka rädda liv vid gränserna. Och de människor som trots allt inte går att rädda måste åtminstone dokumenteras. För det finns en sak som är värre än att få veta att en familjemedlem dött och det är att inte få veta vad som hänt och leva i livslång osäkerhet.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, påpekade att de globala konflikterna får lokala konsekvenser.

– Vi kommer att se fler människor som flyr på grund av klimatkrisen, svåra levnadsvillkor, krig och konflikter. Vi måste lära oss förstå situationen i andra länder men också hur vi ska hantera utvecklingen i vårt eget land. I Göteborg är medellivslängden 9 år kortare i de fattigaste delarna jämfört med de rikaste och inkomstklyftan cirka 330 000 kronor. Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig delaktiga?

Ingela Winter-Norberg, programchef på Sida, påpekade att 42 000 människor flyr varje dag, vilket innebär en ny flykting varannan sekund.

– Det finns också flera glömda konflikter i exempelvis Somalia, Sudan, Jemen, Demokratiska republiken Kongo, Nigeria och Centralafrikanska republiken. Sverige ger 5 miljarder kronor i humanitärt bistånd varav hälften via Sida.

Panelsamtalet avslutades med frågor från publiken. Moderator var Ulrika Knutson.

FAKTA
Panelsamtalet Forced migration – Challenges, Politics and Humanitarian Actions inledde årets Global Week den 16 november. Medverkande: Ingela Winter-Norberg, programchef på Sidas enhet för humanitärt stöd; Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé samt Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Moderator var journalisten och hedersdoktorn vid Göteborgs universitet Ulrika Knutson.

Bild: Ingela Winter-Norberg, Lisa Pelling och Göran Larsson diskuterade möjligheter och utmaningar på grund av den pågående flyktingkrisen. Foto: Johan Wingborg