Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Genusrelationer avgörande när energisnåla spisar introduceras i utvecklingsländer

Publicerad

Effektiva spisar som förbrukar mindre ved och släpper ut mindre växthusgaser är både billiga och tillgängliga för landsbygdsbefolkningen i många utvecklingsländer. Men efterfrågan på dessa spisar är låg. Utifrån sin fältstudie i Etiopien drar Sied Hassen, nationalekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, slutsatsen att förståelsen av maktförhållanden inom hushållet är avgörande för implementeringen av spisarna.

Inomhusluftföroreningar som kommer från ineffektiva vedspisar leder till omkring två miljoner dödsfall årligen, vilket är fler människor än vad som dör av malaria. I Etiopien saknar landsbygdsbefolkningen tillgång till el, vilket innebär att maten lagas inomhus på enkla vedspisar. Utsläppen från dessa äventyrar inte bara familjemedlemmarnas hälsa och liv. De bidrar också till ökningen av växthusgaser i atmosfären.

– Efterfrågan på effektivare spisar är förvånansvärt mycket låg trots att fördelarna är uppenbara: mindre tid behöver läggas på att samla in ved och inomhusluften förbättras. Vi fann att svaret ligger i analysen av genusrelationerna i familjen, säger Sied Hassen, som nyligen disputerat i nationalekonomi.I de flesta afrikanska hushåll på landsbygden är kvinnor ansvariga för att samla ved och laga mat medan män generellt kontrollerar familjens ekonomi och inköp. Således måste beslutet att investera i en ny spis godkännas av mannen.

– Eftersom kvinnor ofta har liten beslutsfattande makt och män har lågt intresse för frågor som anses tillhöra kvinnor, såsom matlagning och vedhämtning, är efterfrågan på effektiva spisar låg, säger Sied Hassen.

Detta återspeglas i hans avhandling som visar att intresset för den nya spisen är lågt i familjer där mannen enväldigt fattar ekonomiska beslut och kvinnan har litet inflytande. Och tvärtom, i familjer där besluten fattas gemensamt finns en efterfrågan på spisen, liksom i familjer med självständiga kvinnor.

– Kvinnor som lönearbetar och därmed har tillgång till egna pengar har bättre chanser att köpa en ny spis. Därför är sysselsättningsskapande verksamheter på landsbygden ett mycket viktig område, men också arbetet med att stärka kvinnors position. Program som är intresserade av att introducera nya spisar måste ta hänsyn till politiken inom hushållet, säger Sied Hassen.

Dessutom föreslår Sied Hassen att de effektiva spisarna utformas så att de blir mer attraktiva för män. Ett sätt är att lägga till funktioner som värderas av män, till exempel att bygga in en mobiltelefonladdare. Då skulle männen slippa att åka till städerna där elektricitet finns för att ladda sina telefoner.

En kvinna utbildad vid det regionala energikontoret håller kurs om den nya effektiva spisen.

Avhandlingen "On the Adoption and Dis-adoption of Household Energy and Farm Technologies" försvarades den 12 juni 2015 på Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.