Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Genus och hållbar utveckling i EUs forskningspolitik

Publicerad

Kunskapsluckor kan stå i vägen för att uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Nationella sekretariatet för genusforskning får därför i uppdrag att ta fram underlag till forskningspolitiska prioriteringar kring hållbarhet och genus inom EUs ramprogram för forskning och innovation. Syftet med kunskapssatsningen är att bidra till att stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar.

Bild
Jimmy Sand. Foto: Johan Wingborg
Jimmy Sand.
Foto: Johan Wingborg

Bakom satsningen står Genderaction, ett EU-finansierat projekt som analyserar medlemsländernas framgångar i att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation. Som partner i Genderaction får Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att ta fram en rapport om genus och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten ska baseras på en systematisk, internationell forskningsöversikt över kollegialt granskade vetenskapliga artiklar publicerade under 2015-2020. Forskningsrön kring genus ska presenteras för att identifiera förutsättningar, utmaningar och lösningar inom ramverket för Agenda 2030. Forskningsöversikten publiceras i september 2021, och riktar sig, tillsammans med ett antal kortfattade kunskapsunderlag, till intressenter inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i medlemsländerna.

Projektledare för uppdraget är Jimmy Sand, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning:

– Agenda 2030 är en politiskt framförhandlad överenskommelse, och den rymmer intressekonflikter och målkonflikter mellan de olika hållbarhetsmålen och deras delmål. Hållbarhet som begrepp kan av olika aktörer fyllas med olika innehåll. Att belysa och analysera detta är viktiga utgångspunkter för en forskningsöversikt, liksom att närma sig vad som kan eller bör komma efter 2030.

En del i uppdraget handlar om att visa varför kunskap om genus är relevant för arbetet med hållbar utveckling.

– Kunskapsluckor, bland annat kring genus men också andra kunskapsteoretiska perspektiv, kan stå i vägen för målens uppfyllande. Vi hoppas att vi med den här kunskapssatsningen kan bidra till att stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar, fortsätter Jimmy Sand.

Genderaction är finansierat av programmet Science with and for society, Swafs, en del av EUs ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.  Syftet är bland annat att analysera medlemsländernas framgångar i att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation samt att på olika sätt främja detta arbete. 

Forskningsöversikten och de andra kunskapsunderlag som tas fram ska även fungera vägledande i prioriteringar inom nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, som träder i kraft den 1 januari 2021 för att bland annat bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Text: Josefine Alvunger