Bild
På bryggan.
Befälhavaren Joakim Edvardsson guidar Kung Carl XVI Gustaf och övriga gäster runt på fartyget. Här är de på bryggan.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskningsfartyget Skagerak döpt av H.M. Konungen

Publicerad

– Målet för detta flytande laboratorium är att göra vårt land världsledande när det gäller forskning, undervisning och samverkan om havet. Det är ett gott mål och jag önskar alla forskare framgång och lycka till. Det förklarade H.M. Konung Carl XVI Gustaf i sitt tal när R/V Skagerak invigdes på fredagsförmiddagen. Dopet skedde med hjälp av en champagneflaska, tillverkad av is, som kungen svingade mot skrovet.

Landshövding Anders Danielsson förklarade i sitt tal att vi människor påverkar havet medan havet också påverkar oss.

– Även om forskarnas modeller är aldrig så bra måste en del av kunskapen samlas in på plats. Det kan handla om hur stark golfströmmen är, varifrån allt plastskräp kommer eller vad havsbotten består av. När regnet faller över land kan det kännas som att problemen försvinner men egentligen hamnar de ju i havet, under ytan. Där sker mycket som vi ännu inte förstår, men Skagerak kommer att öka kunskaperna, både om havet och om oss själva.

Bild
Sebastiaan Swart vid institutionen för marina vetenskaper, berättar för Kung Carl XVI Gustaf, rektor Eva Wiberg och landshövding
Sebastiaan Swart vid institutionen för marina vetenskaper berättar för Kung Carl XVI Gustaf, rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson om utrustning som finns på fartyget.
Foto: Johan Wingborg

Rektor Eva Wiberg berättade att ytan på planeten Mars är mer undersökt än de stora havsdjupen och att det krävs oerhört mycket mer forskning för att ta itu med de många utmaningar världen står inför.

– Jag tror att vi alla, både medarbetare och studenter på Göteborgs universitet, är väldigt stolta över vårt fina forskningsfartyg. Vi hoppas att våra forskare och studenter ska få stor nytta och glädje av fartyget men också att det ska vara till nytta och glädje även för andra lärosäten inom och utom Sverige. Det maria området innehåller ju många komplexa frågor som bäst hanteras i samverkan, både mellan olika discipliner, olika lärosäten, och inte minst viktigt, mellan olika länder.

Kung Carl XVI Gustaf påminde om att åren 2021–2030 av FN utsetts till ett decennium för havsforskning.  

– Jag hoppas att Skagerak ska spela en viktig roll för Sveriges deltagande inom området. Vad jag förstår är fartyget också en talangmagnet som lockar till sig framstående forskare från hela världen. Detta stärker förstås vårt land som forskningsnation. Jag hoppas få tillfälle att följa med på någon av fartygets framtida expeditioner och önskar alla forskare lycka till.

Kungen döpte sedan fartyget med en champagneflaska som av miljöskäl tillverkats av is och sedan fyllts med bubbelvatten.

AV: Eva Lundgren

Bild
Kungen inviger Skagerak med en isflaska.
Kung Carl XVI Gustaf svingar isflaskan mot Skageraks skrov.
Foto: Johan Wingborg
Fakta om R/V Skagerak

R/V Skagerak är Göteborgs universitets nya fartyg för utbildning och forskning. Fartyget är 49 meter långt, 11 meter brett och har ett deplacement på 1 000 ton. Det har en besättning på 5 personer och rymmer 16 forskare och studerande. Hemmahamn är Nya Varvet, Göteborg.

Fartyget erbjuder nya forskningsmöjligheter över hela den globala oceanen, även områden med begränsat istäcke och kommer att bidra till ökad förståelse för de globala processerna i jordens klimat och havets miljö.

R/V Skagerak invigdes den 15 oktober 2021. Deltagare vid ceremonin var, förutom H.M Konungen Carl XVI Gustaf, företrädare för Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, universitetsledningen, fartygets styr- och projektgrupp, Naturvetenskapliga fakulteten samt fartygsbesättningen.

På eftermiddagen fanns möjlighet för medarbetare vid Göteborgs universitet att få en visning av fartyget.