Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning inom medicin och hälsa får 98 miljoner från VR

Publicerad

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat om bidrag i årets stora utlysning inom medicin och hälsa. Drygt 98 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Av de 1 425 ansökningar som kom in inom området medicin och hälsa för bidragsperioden 2014-2018 har 219 beviljats. Det totala belopp som fördelats bland landets lärosäten är närmare 829 miljoner kronor. Av den summan går 98,2 miljoner (12 procent) till 29 projekt vid Göteborgs universitet.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag till forskning inom medicin och hälsa. För en fullständig redovisning se www.vr.se.

Louise Adermark, sektionen för psykiatri och neurokemi
Att balansera synaptisk plasticitet med nikotin
2 100 000 SEK (2015-2017)

Michael Ashton, sektionen för farmakologi
Farmakometrisk optimering av kemoterapi
4 143 000 SEK (2014-2018)

Marie Berg, institutionen för vårdvetenskap
Minska behov av kejsarsnitt genom att utveckla optimala standardrutiner för oxytocin behandling hos nullipara kvinnor med förlångsammad förlossningsprogress
2 400 000 SEK (2015-2018)

Martin Bergö, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Betydelsen av CAAX proteiners metylering för mekanismer och behandling av accelererat åldrande
6 000 000 SEK (2015-2018)

Maria Bokarewa, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Betydelsen av proto-onkogener för tidig diagnostik och bedömning av behandlingseffekt hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
2 100 000 SEK (2015-2017)

Helena Brisby, avdelningen för ortopedi
Intervertebraldisk: Regenerationsmekanismer, effekt av fysisk aktivitet och möjlighet att använda stamcellsterapi vid diskdegeneration
2 100 000 SEK (2015-2017)

Rickard Brånemark, avdelningen för ortopedi
Optimering av amputationsproteser med hjälp av osseointegration samt inplanterade muskel- och nervelektroder för styrning och artificiell känsel
2 100 000 SEK (2015-2017)

Peter Carlsson, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Forkhead-proteiner och reglering blodkärlsdiversitet
4 000 000 SEK (2015-2018)

Changyan Chen, avdelningen för onkologi
Studie av syntetisk lethal interaktion mellan onkogen rad och förlust av proteinkinas C
2 100 000 SEK (2015-2017)

Sven Enerbäck, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Brun fettväv – ett endokrint organ som reglerar ämnesomsättning
6 000 000 SEK (2015-2018)

Mia Ericson, sektionen för psykiatri och neurokemi
Taurin och dess betydelse vid beroendesjukdom
2 100 000 SEK (2015-2017)

Eva Forssell-Aronsson, avdelningen för radiofysik
Utveckling och optimering av radionuklidterapi för neuroendokrina tumörer
2 100 000 SEK (2015-2017)

Anna Karlsson, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Betydelsen av galectiner och intracellulära syreradikaler för reglering av inflammationsprocessen med särskilt fokus på autoinflammatoriska sjukdomar
2 100 000 SEK (2015-2017)

Hans Georg-Kuhn, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Neurala stamceller, plasticitet i hjärnan och metabola signaler
4 000 000 SEK (2015-2018)

Erik Larsson, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi
Bioinformatiska metoder för identifiering av funktionella icke-kodande förändringar i tumörgenom med tillämpning på storskalig cancerdata
6 000 000 SEK (2015-2018)

Sture Lindegren, avdelningen för radiofysik
Utveckling av radiofarmaka kemi med alfastrålande nuklider för måsökande behandling av spridd cancer
4 500 000 SEK (2015-2018)

Tommy Martinsson, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Genomiken vid neuroblastom tumörer; med nya analystekniker mot bättre behandling
2 100 000 SEK (2015-2017)

Sofia Movérare Skrtic, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
WNT16 och dess unika koppling till kortikalt ben och icke-vertebrala frakturer
6 000 000 SEK (2015-2018)

Marianne Quiding-Järbrink, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
T cells immunitet mot tumörer i magtarmkanalen
2 100 000 SEK (2015-2017)

Klara Sjögren, avdelnignen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Tarmflorans betydelse för benmassa
3 000 000 SEK (2015-2017)

Lars Sjöström, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Behandling av typ 2 diabetes och prevention av diabetes-komplikationer med fetmakirurgi. Framtida möjligheter baserade på 20 års erfarenhet från SOS-projektet
3 000 000 SEK (2015-2017)

Karolina Skibicka, sektionen för fysiologi
Könsskillnader i kommunikationen mellan mage och hjärna; betydelse för utvecklingen av överätande och fetma
6 000 000 SEK (2015-2018)

Giovanni Solinas, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Studier för att klarlägga betydelsen av PI3Kgamma i immunometabolism vid fetma och insulin resistens
2 100 000 SEK (2015-2017)

Gunnar Steineck, avdelningen för onkologi
Att öka den närståendes grad av beredskap inför makens eller makans död i cancer – en randomiserad intervention
2 400 000 SEK (2015-2017)

Elisabet Stener-Victorin, sektionen för fysiologi
Polycystiskt ovariesyndrom: Betydelsen av miljön under fosterlivet samt nya behandlingsmetoder
4 000 000 SEK (2015-2018)

Peter Thomsen, avdelningen för biomaterialvetenskap
Gränszonen mellan biomaterial och vävnad
4 000 000 SEK (2015-2018)

Liesbeth Vandenput, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Könshormoners betydelse för stora folksjukdomar
2 100 000 SEK (2015-2017)

Lars Westberg, sektionen för farmakologi
Neuronala mekanismer bakom oxytocins effekter på social uppmärksamhet
5 500 000 SEK (2015-2018)

Agnes Wold, avdelningen för infektionssjukdomar
Orsakas allergi av neonatal lymfopeni och kan detta förebyggas med ett superantigen-vaccin?
2 100 000 SEK (2015-2017)