Länkstig

Forskaren: Coronakrisen ett uppsving för bilen

Publicerad

Mycket talar för att bilåkandet, inte minst semesterresandet, kommer att öka som en följd av coronapandemin. Det menar Erik Lundberg, forskare och föreståndare vid Centrum för turism på Göteborgs universitet.

Erik Lundberg framhåller upplevd risk som en viktig faktor när vi väljer vart vi åker och hur vi transporterar oss. Tidigare studier visar att resebeteenden förändras tillfälligt när folk upplever en förhöjd risk för exempelvis terrorattentat.

Länk till artikeln