Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Paddla kanot
Länkstig

Forskare ska bidra till att Sverige blir ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

Publicerad

Centrum för turism vid Göteborgs universitet ingår i ett konsortium som ska bidra till att Sverige blir internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott.

Forskarna från Centrum för turism kommer att arbeta i ett program som finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, med totalt 70 miljoner kronor. Programmet leds av Mittuniversitetet och forskare från sju universitet och högskolor medverkar.

Utifrån sex temaområden kommer konsortiet under fyra år bland annat att titta på hållbara transportlösningar, smartare och mer hållbara material för friluftsliv och idrott, hur hållbarhetsaspekter kan utveckla evenemang inom idrott och friluftsliv samt vilka ekologiska effekter som uppstår beroende på hur mark och vatten används.

Forskningen ska också belysa den kunskap som finns idag inom området ur ett historiskt perspektiv och hur beslutsfattande och policys behöver förändras för att öka hållbarheten i framtiden.

Forskare knutna till Centrum för turism vid Göteborgs Universitet kommer under fyra år att studera:
1. Deltagarnas och åskådarnas konsumtionsbeteende vid evenemang för att tillsammans med evenemangsarrangörer utveckla hållbara evenemangsstrategier.
2. Friluftslivets koppling till fysisk planering, bland annat paddlingens ökande roll och ansvar inom kustzonsplaneringen- och förvaltningen.
3. Utveckling av besöksuppföljningsteknologi i samarbete med Naturkarten.se

För mer information se pressmeddelande om forskningsprogrammet